Anunț privind începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul etapei X de finanțare

Unitatea administrativ-teritorială Reghin, județul Mureș anunță începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară din cadrul  etapei X de Finanțare „Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF)”, la nivelul sectoarelor cadastrale nr.  27, 32, 37, 76,  pentru UAT Municipiul Reghin.

Lucrările vor începe prin măsurarea  limitelor sectoarelor cadastrale susmenționate. Deţinătorii imobilelor trebuie să permită accesul în vederea executării măsurătorilor, să prezinte actele de proprietate echipelor care realizează interviurile, care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale (Titlul de proprietate, Certificat de moștenitor, Contract de vânzare-cumpărare, Extras de Carte Funciară, Hotărâri judecătorești definitive, acte de dezmembrare etc.),  să participe la identificarea limitelor imobilelor şi să verifice informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţin.  

Informații suplimentare  le puteți obține  la Primăria Municipiului Reghin camera 22, Compartiment Cadastru, Registrul Agricol sau la tel. 0265511112 int. 115, în intervalul orar 9:00-14:00, de luni până joi sau de la prestatorul: SC CAVYSERTOP SRL., cu sediul în Municipiul Reghin P-ța Petru Maior nr. 46/2 

AICI pliantul informativ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*