Arhive categorii: Informatii diverse

Anunț “Elaborare PUZ pentru zona de activitati economice de tip commercial, servicii”

OLTEAN MIRCEA-EUGEN si sotia OLTEAN VIOLETA, anunta publicul interest asupra depunerii la APM Mures a primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal, care creeaza cadrul pentru “Elaborare PUZ pentru zona de activitati economice de tip commercial, servicii”, pe amplasametul din loc. Reghin, str. Pandurilor, f. nr., jud. Mures, in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al […]

Citeste...

Anunt proiect ,,Antreprenoriatul – de la idee la succes!”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii […]

Citeste...

REGHIN: Anunt prealabil

ANUNȚ PREALABIL  PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A PLANULUI PARCELAR ȘI A TABELULUI PARCELAR, ÎNTOCMIT PENTRU TARLA 38 MUNICIPIUL REGHIN, PARCEELE CU NR. TOP A1110, A1108,  A1066, A 1048, A1052, A 1056, A1057, F1033 Municipiul Reghin, județul Mureș anunță afișarea planului parcelar și tabelul parcelar recepționat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară -Mureș, prin referatul de admitere înregistrat la cererea […]

Citeste...

Anunț proiect “Integrarea socială și profesională a tinerilor NEETS”

ANUNȚ SC IOANIDA TURISM SRL, cu sediul în Municipiul Craiova, strada Recunoștinței, nr. 19, județul Dolj; adresa de corespondență: Târgu Mureș, str. Suceava, nr. 53 C, cod poștal 540366, Jud. Mureș, telefon: 0740.030.767, e-mail: neets.sud@gmail.com, achiziționează prin procedură competitivă, conform Ordinului 1284/2016, servicii de organizare burse locuri de carieră, COD CPV – 79952000-2 (Servicii pentru evenimente) pentru proiectul “Integrarea socială […]

Citeste...

Anunț proiect “Tratament egal și nediscriminatoriu pentru tinerii NEETS”

ANUNȚ SC UNIC SPORTS SRL, cu sediul în Municipiul Craiova, strada Recunoștinței, nr. 19, județul Dolj; adresa de corespondență: Târgu Mureș, str. Suceava, nr. 53 C, cod poștal 540366, Jud. Mureș, telefon: 0740.030.767, e-mail: proiect.neets@gmail.com, achiziționează prin procedură competitivă, conform Ordinului 1284/2016, servicii de organizare burse locuri de carieră, COD CPV – 79952000-2 (Servicii pentru evenimente) pentru proiectul “Tratament egal […]

Citeste...

Anunț finalizare proiect finanțat prin Măsura 2 „ Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru societatea S.C. HUNTER VIP – S.R.L.

S.C. HUNTER VIP – S.R.L. anunță inceperea implementarii proiectului cu titlul HUNTER VIP SRL- GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU” proiect  nr. RUE 20725, Contract de finanțare Nr. M2-20725 din data de 15.03.2022, înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. Perioada maximă legală de derulare a proiectului este 12 luni, începând cu data semnării contractului […]

Citeste...

Anunț proiect ,,Susținerea antreprenoriatului prin integrarea tinerilor NEETS”

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa Prioritara – Imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs OS 2.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile; OS 2.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal […]

Citeste...
1 2 3 51