COMUNICAT DE PRESĂ

PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI “Educația – Garanția unui viitor diferit”

COMUNICAT DE PRESĂ

PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI “Educația – Garanția unui viitor diferit

Societatea SC YMAC SABY COMPANY SRL anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul “Educația – Garanția unui viitor diferit”, contract de finanțare POCU/909/2/4/150203/ 01.09.2021 (cod SMIS: 150203).

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Obiectivul tematic 8 : Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă; Prioritatea de investiții: 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”, Obiectivul specific : 2.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile și Obiectivul specific : 2.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 este Ministerul Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar este OIR PECU Regiunea Centru.

Proiectul a fost derulat în perioada 02.09.2021 – 31.12.2023, în regiunile, Nord Est, Nord Vest, Vest și Centru și a avut o valoare totală de 19.223.679,19 lei, finanțarea nerambursabilă a fost de 15,.626.716,78 lei din Fondul Social European, finanțarea din bugetul național a fost de 2.757.655,90 lei, iar valoarea cofinanțării a fost de 839.306,51lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de ocupare al 1060 tineri NEETs șomeri cu vârste cuprinse între 16-29 ani înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest si Centru, cu accent pe cei din categoriile defavorizate cum ar fi rromii și din mediul rural, prin furnizarea de servicii de informare și promovare, servicii de formare profesională, servicii de mediere pe piața muncii și sprijin pentru dezvoltarea antreprenorialului în rândul acestora pe perioada proiectului.

Astfel, în urma implementării proiectului au fost obținute următoarele rezultate: 1272 persoane înscrise din care:

  • 160 de tineri NEETS șomeri, care au beneficiat de formare antreprenorială
  • 778 persoane, tineri NEETS care au beneficiat de servicii de formare profesională
  • 1272 Tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 -29 ani mediate
  • 20 de tineri NEETS care au început o activitate independentă

În ceea ce privește impactul investiției, la nivelul regiunilor Centru, Nord Est, Nord Vest și Vest, ca urmare a dobândirii de competențe antreprenoriale cât și prin creșterea accesului persoanelor din grupul țintă la informații privind inițierea și dezvoltarea unei afaceri, aceștia s-au implicat în dezvoltarea unor proiecte antreprenoriale proprii. Totodată, în urma participării la proiect, beneficiarii de cursuri de formare profesională au putut răspunde mai bine provocărilor de pe piața forței de muncă prin dobândirea unor abilități socio-profesionale căutate într-o economie competitivă.

Persoana de contact

Sotan Camelia – reprezentant legal

Telefon: 0745758596

Email: ymaccompany@yahoo.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*