COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizarea proiectului “MIND – Minte Deschisă pentru un Nou Drum”

Societatea SC DIGITAL TRAINING SRL anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul “MIND – Minte Deschisă pentru un Nou Drum”, contract de finanțare POCU/991/1/3/01.07.2022 (cod SMIS: 153920).

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară Inițiativa locuri de muncă pentru tineri, Prioritatea de investiții 8.iii: Integrarea durabilă pe piața forțelor de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 este Ministerul Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar este OIR PECU Regiunea Centru.

Proiectul a fost derulat în perioada 04.07.2022 – 31.12.2023, în regiunea Centru și a avut o valoare totală de 4.588.845,00 lei, finanțarea nerambursabilă a fost de 4.067.569,78 lei din Fondul Social European, finanțarea din bugetul național a fost de 353.701,69, iar valoarea cofinanțării a fost de  167.563,53 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea gradului de ocupare a 378 tineri NEETs șomeri cu vârste cuprinse între 16-29 ani înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din regiunea Centru, cu accent pe cei din categorii defavorizate cum ar fi romi și din mediul rural, prin furnizarea de servicii de informare și promovare, servicii de formare profesională, servicii de mediere pe piața muncii și sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul acestora pe perioada proiectului. Proiectul își propune îmbunătățirea posibilităților de încadrare pe piața muncii a tuturor celor 378 tineri NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) vizați de proiect (din care cel puțin 163 își vor găsi un loc de muncă) și de calificare a acestora (din care cel puțin 163 tineri vor obține un certificat de calificare).

Astfel, în urma implementării proiectului au fost obținute următoarele rezultate: 379 persoane înscrise în grupul țintă care au urmat atat cursul de competențe antreprenoriale cât și cursuri de calificare nivel 2 și nivel 3, 10 de întreprenderi înființate și funcționale la finalizarea proiectului, fiecare dintre acestea având minim 1 angajat.

În ceea ce privește impactul investiției, la nivelul regiunii Centru, ca urmare a dobândirii de competențe antreprenoriale cât și prin creșterea accesului persoanelor din grupul țintă la informații privind inițierea și dezvoltarea unei afaceri, aceștia s-au implicat în dezvoltarea unor proiecte antreprenoriale proprii. Totodată, în urma participării la proiect, beneficiarii au putut răspunde mai bine provocărilor de pe piața forței de muncă prin dobândirea unor abilități socio-profesionale căutate într-o economie competitivă.

Proiectul contribuie la dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității fortei de muncă ocupate, în concordanță cu obiectivul general al POCU, oferind competențele necesare în vederea „facilitării inserției tinerilor NEETs pe piața muncii și ocupării durabile a acestora”.

Persoană de contact:

NITA REMUS  – MANAGER PROIECT

E-mail: digital.training.srl@gmail.com

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*