ANUNȚ

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară  Initiativa locuri de munca pentru tineri

Obiectiv specific  1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile și Obiectivul specific 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta.

Beneficiar: UNIC SPORTS SRL

Titlul proiectului: „A doua sansa pentru tine!”

Contract de finanțare nr. POCU/908/1/3/150884

SC GET YOU HIRED SRL, cu sediul social în str. Smîrdan, Nr.29, mun. Galați, cod poștal 800100, județ Galați, cod de înregistrare fiscală 40540573, telefon 0740030767, e-mail: neets150586@gmail.com,  achiziționează prin procedură competitivă, conform Ordinului 1284/2016, servicii de organizare evenimente de tip Seminarii cu tematici nonformale, COD CPV – 79952000-2 (Servicii pentru evenimente) pentru proiectul “A doua șansă pentru tine!”, Cod proiect 150884, derulat în regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Est și Sud Muntenia.

Contractul are o durată de 1 lună. Valoarea estimată a contractului este de 583.193,30 lei fără TVA.

Ofertele pot fi trimise până la data de 04.12.2023, ora 12.00 prin poștă/curier/personal la adresa de corespondență: în str. Smîrdan, Nr.29, mun. Galați, cod poștal 800100, județ Galați. Oferta trebuie să conțină opis, paginile să fie numerotate și să fie predate atât în format tipărit cât și electronic (în plic documentația scanată pe stik, individual, conform opis).

Detalii suplimentare privind documentația pentru ofertanți pot fi solicitate la e-mail: proiect.neets@gmail.com. Corespondența cu posibilii ofertanți care solicită clarificări, respectiv răspunsurile pe care aceștia le primesc, se va derula prin intermediul site-ului https://www.beneficiar.fonduri-ue.ro:8080 – rubrica-achizitii beneficiar privati.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*