ANUNȚ

S.C. IOANIDA TURISM S.R.L., cu sediul în Municipiul Craiova, str. Nanterre nr.63, județul Dolj; adresa de corespondență: Târgu Mureș, str. Suceava, nr. 53 C, cod poștal 540366, Jud. Mureș, telefon: 0740.030.767, e-mail: neets.sud@gmail.com, achiziționează prin procedură competitivă, conform Ordinului 1284/2016, servicii de organizare întâlniri de afaceri, COD CPV – 79952000-2 (Servicii pentru evenimente) pentru proiectul “Integrarea socială și profesională a tinerilor NEETS”, Cod proiect 150821, derulat în regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Est și Sud Muntenia.

Contractul are o durată de 3 luni. Valoarea estimată a contractului este de 217.714,32 lei fără TVA.

Ofertele pot fi trimise până la data de 02.10.2023, ora 12.00 prin poștă/curier/personal la adresa Târgu Mureș, str. Suceava, nr. 53 C, cod poștal 540366, jud. Mureș. Oferta trebuie să conțină opis, paginile să fie numerotate și să fie predate atât în format tipărit cât și electronic  (în plic documentația scanată pe stick, individual, conform opis). Detalii suplimentare privind documentația pentru ofertanți pot fi solicitate la e-mail neets.sud@gmail.com . Corespondența cu posibilii ofertanți care solicită clarificări, respectiv răspunsurile pe care aceștia le primesc, se va derula prin intermediul site-ului https://www.beneficiar.fonduri-ue.ro:8080 – rubrica-achizitii beneficiar privați

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*