Încetează valabilitatea certificatelor de incadrare in grad de handicap, emise in perioada pandemiei de Covid-19

Având în vedere prevederile Art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform cărora ”Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”, aducem la cunoștința persoanelor cu dizabilități că, în urma încetării stării de alertă, începând cu data de 07.06.2022 își încetează valabilitatea certificatele de încadrare în grad de handicap expirate pe perioada pandemiei de Covid 19.

Incepând cu luna iulie 2022, se sistează prestațiile sociale și facilitățile prevăzute de legislația în vigoare, pentru persoanele cu dizabilități ale căror certificate de încadrare în grad de handicap au fost prelungite în baza Legii 55/2020. Persoanelor cu dizabilități care se încadrează în situația de mai sus le revine obligația de a solicita reevaluarea/prelungirea certificatelor de încadrare în grad de handicap prin transmiterea documentelor solicitate.

Documentele se pot transmite astfel:
Copii, prin părinți/reprezentanți legali:
-prin poștă la adresa DGASPC Mureș, str. Trebely, nr.7, Tirgu Mureș, jud. Mureș, Corp B, parter
-prin e-mail la adresa sec_copii_ms@dgaspcmures.ro
-prin depunere la DGASPC Mureș, Tirgu Mureș, str.Trebely, nr.7, Corp B, parter
Lista cu documente se regăsește pe site-ul DGASPC Mureș, la adresa https://www.dgaspcmures.ro/home.html; informații suplimentare: la telefon 0265-214179.

Persoane adulte:
-prin poștă la adresa DGASPC Mureș, str. Trebely, nr.7, Tirgu Mureș, jud. Mureș, corp C;
-prin e-mail, la adresa sec_adulti_ms@dgaspcmures.ro
-prin depunere la Registratura DGASPC Mureș, Tirgu Mureș, str.Trebely, nr.7, Corp C, parter, camera 6.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*