Ședinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin – 09.02.2022

Ședinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin – 09.02.2022

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27.01.2022.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați faza proiect tehnic pentru obiectivul „CRESA ”SPIRIDUSII VESELI” (schimbare destinație din școala în creșă, modernizare, extindere si dotare)” beneficiar UAT MUNICIPIUL REGHIN, cod SMIS 124122Inițiator: Primarul Municipiului ReghinRaport: Compartimentul Achiziții Publice, Management de proiecte;Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

3. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din HCL nr. 185 / 19.09.2019 privind aprobarea Proiectului CREȘA ”SPIRIDUȘII VESELI” (schimbare destinație din școală în creșă, modernizare, extindere și dotare) din Municipiul Reghin, județul Mureș, cod SMIS 124122 precum și a cheltuielilor legate de proiect Inițiator: Primarul Municipiului Reghin Raport: Biroul Achiziții Publice, Investiții;Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor în scopul includerii acestora pe lista de investiții a Municipiului Reghin pentru anul 2022Inițiator: Primarul Municipiului ReghinRaport: Biroul Achiziții Publice, Investiții;Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General al UAT Municipiul Reghin pe anul 2022Inițiator: Primarul Municipiului ReghinRaport: Serviciul Contabilitate, Buget, Caserie ; Pr.de hot: Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii din municipiul ReghinInițiator: Primarul Municipiului ReghinRaport: Compartimentul juridic;Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

7. Diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*