Demarare proiect “Tineri educați – Viitor asigurat”

COMUNICAT DE PRESĂ

PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI “Tineri educați – Viitor asigurat”

SC UNIC SPORTS SRL în parteneriat cu ASOCIAȚIA PENTRU FORMARE, EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE EUROFED,  implementează în perioada 22.07.2021 – 21.07.2023 proiectul cu titlul ”Tineri educați – Viitor asigurat”, cod SMIS 150516.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de ocupare al 1060 tineri NEETs șomeri cu vârste cuprinse între 16-29 ani înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Est și Sud Muntenia, cu accent pe cei din categoriile defavorizate cum ar fi rromii și din mediul rural, prin furnizarea de servicii de informare și promovare, servicii de formare profesională, servicii de mediere pe piața muncii și sprijin pentru dezvoltarea antreprenorialului în rândul acestora pe perioada proiectului.

Proiectul își propune îmbunătățirea posibilităților de încadrare pe piața muncii a tuturor celor 1060 tineri NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) vizați de proiect (din care cel puțin 467 își vor găsi un loc de muncă) și de calificare a acestora (din care cel puțin 900 tineri vor obține un certificat de calificare).

De asemenea, proiectul se înscrie în Axa Prioritară 1 Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul tematic 8 : Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă; Prioritatea de investiții: 8.ii Integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”, Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiuni eligibile; Obiectivul Specific 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

BENEFICIILE GRUPULUI ȚINTĂ:

– 1060 tineri NEETs vor fi informați și conștientizați cu privire la necesitatea și importanța formării profesionale și a angajării, inclusiv a angajării pe cont propriu,

– 1060 tineri NEETs vor fi înregistrați ca șomeri la SPO și vor fi profilați în una din cele 4 categorii de ocupabilitate A – ușor ocupabil, B – mediu ocupabil, C – greu ocupabil și D – foarte greu ocupabil,

– 900 tineri NEETs din categoriile de ocupabilitate B, C și D vor fi înscriși la cursurile de formare profesională din cadrul proiectului, din care minim 44% (467) vor dobândii o calificare, respectiv își vor îmbunătăți competențele profesionale,

– 1060 tineri NEETs șomeri înregistrați la SPO cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani cu domiciliul/reședința în regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Est și Sud Muntenia vor fi mediați pe piața muncii, din care minim 467 (peste 44%) își vor găsi un loc de muncă (inclusiv prin ocupare pe cont propriu),

– 160 tinerii NEETs din categoria de ocupabilitate A – ușor ocupabil vor beneficia de serviciile de dezvoltare a antreprenoriatului, respectiv vor participa la cursuri de formare în antreprenoriat, vor beneficia de servicii de consiliere în vederea dezvoltării și finalizării planurilor de afaceri, vor participa la un concurs de planuri de afaceri în cadrul cărora vor fi selectate și finanțate cele mai bune 37 de idei, vor beneficia de servicii de monitorizare și consiliere timp de 12 luni în vederea înființării și dezvoltării celor 37 planuri de afaceri finanțate, vor beneficia de servicii de monitorizare și consiliere în perioada de sustenabilitate de 6 luni a celor 37 planuri de afaceri selectate, finanțate și implementate.

REZULTATE AȘTEPTATE:

–  1060 persoane identificate, tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 -29 ani, care sunt înregistrate în SPO din regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Est și Sud Muntenia.;

–  1060 persoane selectate în grupul țintă ce urmează a fi integrate în programele de formare profesională a adulților. Înregistrarea a 1060 persoane în grupul țintă, din care 128 de etnie romă (12%), 234 din zona rurală (22%) și 32% tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil”; 1060 de tineri NEETs din bazele de date furnizate de SPO contactați/înregistrați în GT, din care minoritate rromă: 12% – 128 persoane și din zona rurală: 22% – 234 persoane, iar 32% (340 persane) de nivel C și D;

–  108 campanii de informare și promovare în vederea identificării și înscrierii în grupul țintă a 1060 persoane – tineri NEETs;

–  900 persoane, tineri NEETs beneficiază de servicii de formare profesională.

Cursuri de calificare:

o Nivel 2: 522 cursanți

o Nivel 3: 350 cursanți

o Nivel 4: 28 cursanți

Cursuri competențe digitale TIC: 450 cursanți;

– 1060 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 -29 ani mediate; 467 de persoane care primesc o ofertă de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau stagiu, la încetarea calității de participant; 467 de persoane care, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant, obțin un loc de muncă;

–  160 de tineri NEETs șomeri, care vor beneficia de formare antreprenorială, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, activitate exclusiv pentru tinerii NEETs șomeri cu nivel de capabilitate A “ușor ocupabil”.

Vor fi sprijinite persoanele din grupul țintă pentru înființarea de afaceri sub formă de servicii personalizate de sprijin (consiliere, consultanță, mentorat, formare profesională antreprenorială, sprijin pentru elaborarea planului de afaceri) – tineri NEETs șomeri cu nivel de ocupabilitate A “ușor ocupabil”;

– 37 de tineri NEETs care încep o activitate independentă

Se vor acorda subvenții pentru înființarea de noi afaceri în valoare de 25.000 euro/plan de afaceri pentru stimularea ocupării forței de muncă pentru tinerii NEETs șomeri cu nivel de ocupabilitate A “ușor ocupabil” pentru un număr de 37 planuri de afaceri.

– 467 tineri NEETs cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la SPO, cu rezidența în regiunile eligibile, care vor beneficia de servicii de ocupare a forței de muncă, urmare a sprijinului primit;

– 467 tineri NEETs cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Est și Sud Muntenia, care și-au îmbunătățit competențele urmare a sprijinului primit în cadrul proiectului.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 18.863.088,68 lei din care : 16.971.067,05 lei contribuția Uniunii Europene, 1.475.744,99 lei contribuția din bugetul național al României și 416.276,64 lei contribuția Beneficiarului.

Proiectul beneficiază de co-finanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1 – “VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” – regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est și Sud Muntenia, Axa Prioritară “Inițiativa locuri de muncă pentru tineri”, Operațiunea compozită OS 1.1, 1.2.

Date de contact:

SC UNIC SPORTS SRL

Adresă de corespondență: Târgu – Mureș, str. Bolyai Farkas, nr. 11, ap. 6, etaj 1, cod poștal 540064, județul Mureș

E-mail: neets150516@unicsports.ro

CRIȘAN NICUȘOR ALIN

Manager proiect

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*