Anunț proiect “SOS = Salvam și Ocrotim Școlarii”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Programul : Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Apelul pentru proiecte POCU/784/6/24

Titlul proiectului:  ” SOS =Salvam si Ocrotim Scolarii

Contract: POCU/784/6/24/139545

ANUNȚ

SC YMAC SABY COMPANY SRL, cu sediul în Sântana de Mureș, str. Liliacului, nr. 509/3, jud. Mureș, adresa de corespondență: Târgu Mureș, str. Bolyai Farkas, nr. 11, ap. 6, etaj 1, cod poștal 540064, jud. Mureș, telefon: 0740030767, e-mail: sos@ymac-company.ro, achiziționează prin procedură competitivă conform Ordinului 1284/2016 servicii de organizare evenimente pentru proiectul “SOS = Salvam și Ocrotim Școlarii”, Cod proiect 139545, derulat în regiunile Nord Vest, Vest, Centru, Nord Est, Sud Est, Sud și Sud Vest.

Contractul are o durată de 28 luni. Valoarea estimată a contractului este de 115.588,2 lei fără TVA.

Ofertele pot fi trimise sau depuse personal până la data de 27.08.2021, ora 12.00 la adresa Târgu Mureș, str. Bolyai Farkas, nr.11, ap.7, jud. Mureș.

Detalii suplimentare privind documentația pentru ofertanți pot fi solicitate la e-mail sos@ymac-company.ro .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*