Arhive lunare: iunie 2021

ANUNȚ – SC UNIC SPORTS SRL

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii […]

Citeste...

Anunț primăria Chiheru de Jos

Unitatea administrativ-teritorială CHIHERU DE JOS, din județul Mureș, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 59, 60 si 61, începând cu data de 25.06.2021  pe o perioadă de 60 de zile, la sediul primăriei Comunei Chiheru de Jos, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7 / 1996 republicată, cu […]

Citeste...