ANUNȚ – SC UNIC SPORTS SRL

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlul proiectului ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT

Contract: POCU/82/3/7/106826

ANUNȚ

SC UNIC SPORTS SRL, cu sediul în Deda, str. Gării, nr. 94, jud. Mureș; punct de lucru: Târgu Mureș, str. Stelelor, nr. 6/5, jud. Mureș; adresa de corespondență: Târgu Mureș, str. Bolyai Farkas, nr. 11, ap. 6, etaj 1, cod poștal 540064, Jud. Mureș, telefon: 0752100483, e-mail: academia@unicsports.ro, achiziționează prin procedură competitive, conform Ordinului 1284/2016, servicii de organizare evenimente pentru proiectul “ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT”, Cod proiect 106826, derulat în regiunea Nord Est.

Contractul are o durată de 1 lună. Valoarea estimată a contractului este de 395.294,12 lei fără TVA.

Ofertele pot fi trimise până la data de 30.06.2021, ora 12.00 prin poștă/curier/personal la adresa Târgu Mureș, str. Bolyai Farkas, nr.11, ap.7, jud. Mureș. Oferta trebuie să conțină opis, să aibe paginile numerotate și să fie predate atât în format tipărit cât și electronic  (în plic documentația scanată pe stick, individual, conform opis).

Detalii suplimentare privind documentația pentru ofertanți pot fi solicitate la e-mail academia@unicsports.ro .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*