Demararea proiectului “Calificarea=cheia cunoașterii!”

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 – Educație și competențe

Obiectiv specific 6.12. – Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale

Titlul proiectului: Calificarea=cheia cunoașterii!

Contract POCU/726/6/12/136127

COMUNICAT DE PRESĂ

15.06.2021

PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI “Calificarea=cheia cunoașterii!”

SC YMAC SABY COMPANY SRL, beneficiar, împreună cu SC ANCIR EXPERT SRL în calitate de Partener 1 și SC LUCA AGROTEX SRL în calitate de Partener 2, implementează în perioada 08.03.2021 – 07.03.2023 proiectul cu titlul “Calificarea=cheia cunoașterii!”, cod SMIS 136127.

Obiectivul general propus în proiect vizează la nivelul celor 7 regiuni mai puțin dezvoltate, implementarea unor măsuri destinate creșterii participării la programele de formare profesională continuă, în special în domenii tehnice, pentru 660 de persoane, inclusiv pentru acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, prin furnizarea de programe de formare profesională și activități de consiliere, intervenție materializată pe perioada a 24 luni.

Contribuția proiectul la realizarea obiectivului specific al programului și apelului o regăsim în faptul că prin obiectivele specifice fixate și activitățile derulate, 660 angajați din cele 7 regiuni vor beneficia de consiliere, tutorat, formare profesională, instrumente de dezvoltare.

Concret, aceasta contribuție o încadrăm astfel:

1. servicii de tutorat și consiliere profesională pentru 660 persoane,

2. formare profesională de tip calificare/recalificare pentru 180 persoane (120 angajați la cursuri de calificare de nivel 2 și 60 angajați la cursuri de calificare de nivel 3) și de tip inițiere/specializare/perfecționare pentru 480 persoane/angajați.

– Calificare / Recalificare – 10 grupe nivel 2 – 120 persoane: Lucrător în comerț, Comerciant mărfuri nealimentare, Agent de curățenie, clădiri și mijloace de transport

– Calificare / Recalificare – 5 grupe nivel 3 – 60 persoane: Ospătar/Chelner/Vânzător în unități de alimentație, Administrator de condominii (imobil), Oprator introducere, prelucare și validare date

– Inițiere / Specializare / Perfecționare – Absolvire – 480 persoane: competențe antreprenoriale, Competențe digitale de utilizare a calculatorului, barman etc.

Cursuri informale și activități de tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de informare”, și alte tipuri de cursuri relevante pentru atingerea obiectivelor proiectului” – În cadrul acestei activități vom organiza următoarele, cu mențiunea câtorva tematici:

– 28 de workshop-uri (4 workshop-uri / REGIUNE * 7 REGIUNI), 30 de participanți / workshop.

– 7 seminarii (3 zile / seminar), 30 de participanți / seminar

– 7 conferințe (3 zile / conferință), 30 de participanți / conferință

– 9 traininguri (5 zile / training), 20 de participanți / training (aceleași persoane care participă la cursurile de calificare)

Astfel grupul țintă va beneficia de două tipuri de intervenție, particularizată, raspunzând nevoilor profesionale de dezvoltare ale fiecărui individ/angajat în parte, și o intervenție ce vizează economia în ansamblu, ca un tot, un mecanism care trebuie să devină flexibil și adaptabil la schimbări printr-o riguroasă planificare strategică pe termen lung.

REZULTATE AȘTEPTATE:

–  140 campanii/acțiuni de informare și conștientizare;

–  4200 de persoane, pe durata a 24 luni beneficiază de creșterea nivelului de conștientizare privind importanța și necesitatea formării profesionale continue în rândul angajaților;

–  660 persoane identificate și selectate pentru a participa la programele de formare profesională;

–  660 persoane consiliate profesional pentru încurajarea participării la programele de FPC, prin furnizarea a câte 4 ore de consiliere pentru fiecare persoană;

–  660 de angajați participanți la cursurile de formare profesională continuă din care 80% certificate;

–  1260 persoane (840 persoane participante la workshop-uri + 210 persoane participante la seminarii + 210 persoane participante la conferințe) și 180 de persoane certificate în cadrul programelor ANC la traininguri, vor participa și vor beneficia de transferul de cunoștințe și vor participa activ la prezentarea de experiențe personale și la găsirea de soluții la problemele comune.

Toate serviciile oferite participanților la proiect sunt gratuite.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 4,532,909.44 lei din care: 3,660,324.39 lei contribuția Uniunii Europene, 645,939.58 lei contribuția din bugetul național al României și 226,645.47 lei contribuția Beneficiarului.

Proiectul beneficiază de co-finanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectiv specific 6.12. – Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale.

Date de contact:

SC YMAC SABY COMPANY SRL

Adresă de corespondență: Tg. Mureș, str. Bolyai Farkas, nr. 11, ap. 6, etaj 1, cod poștal 540064, jud. Mureș

E-mail: calificarea@ymac-company.ro

Horhat Ancuța Angela

Manager proiect

Tel: 0747.133.135

“Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României ”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*