Raport de activitate al primarului Alexandru Bugnariu

Instituţiile de învăţământ şi construcţiile de locuinţe din perioada 1978 – 1989

În anul 1978 la câştigarea primului mandat, în instituţiile de învăţământ care funcţionau în Reghin 41 de săli de clasă nu aveau autorizaţie de funcţionare, iar numărul elevilor era în continuă creştere. În rezolvarea acestei probleme au fost intreprinse o serie de măsuri, construindu-se noi instituţii de învăţământ care să asigure realizarea procesului instructiv-educativ la un nivel corespunzător. Astfel începând cu anul şcolar 1982-1983 s-a dat în funcţiune în strada Gării, o nouă platformă şcolară pentru Liceul Industrial Nr. 1 compusă din următoarele obiective: 20 de săli de clasă, cabinete şcolare, laboratoare, ateliere şcoală pentru activităţi practice, sală de sport, internat cu 300 de locuri, cantină, s-a asigurat întregul mobilier şi materialul didactic necesar instituţiei, s-au realizat toate lucrările de infrastructură (încălzire, apă, energie electrică, canalizare, căi acces etc). La acest grup şcolar au funcţionat clase de liceu, şcoală tehnică de maiştrii, şcoală profesională, cursuri de zi şi seral. În acelaşi timp au continuat lucrările de investiţii la Liceul Nr.2 Reghin în strada Vânătorilor, care s-a dat în folosinţă la începutul anului şcolar 1983-1984. Baza materială a acestei instituţii a fost compusă conform proiectului din următoarele obiective: 16 săli de clasă, 6 laboratoare, 4 ateliere pentru activităţi practice, sală de sport, un internat cu 304 locuri, cantină, dotarea cu mobilier didactic necesar pentru buna funcţionare a procesului instructiv-educativ al elevilor. S-a realizat centrala termică, alimentată cu gaz, care să asigure condiţiile necesare bunei funcţionări a instituţiei. O serie de obiective se realizează la şcolile pentru asistaţi din Apalina subordonată Ministerului Muncii: săli de clasă, internat, ateliere   pentru activităţi practice etc.

În domeniul sanitar s-a construit o centrală termică alimentată cu gaz metan şi s-a refăcut instalaţia de termoficare la toate secţiile existente, s-a relizat un dispensar medical, un cabinet stomatologie şi farmacie la IM. Republica şi un dispensar medical la I.P.M. Sport.

 

Construcţiile de locuinţe

Una din problemele importante ale primarului şi a conducerii pe atunci a oraşului Reghin a fost activitatea construcţiilor de locuinţe pentru locuitorii din urbe. Pentru realizarea acestui deziderat s-a acţionat în mai multe direcţii şi-anume elaborarea unui program de construcţii de locuinţe pe termen scurt, mediu şi lung cu finanţare de la Bugetul de stat, identificarea suprafeţelor de teren şi atribuirea acestora persoanelor care doresc şi au posibilitatea să-şi construiască case de locuit. În acest scop la solicitare, li s-au eliberat autorizaţii de construcţii şi asistenţa tehnică necesară, cu respectarea legislaţiei şi a planului de urbanism. Au fost asigurate utilităţiile necesare de racordare la sursa de energie, apă, canal şi a căilor de acces, asigurarea amplasamentelor pentru noile cartiere de locuinţe, spaţii comerciale şi a prestărilor de servicii către populaţie. Pentru realizarea obiectivelor de investiţii şi dezvoltarea oraşului, periodic s-au adus îmbunătăţiri planului de sistematizare care să permită soluţionarea problemelor în continuă evoluţie, realizarea unei colaborări eficiente şi o participare activă a tuturor factorilor la realizarea obiectivelor programate, Institutul de Proiectări în Construcţii, asigurarea asistenţei tehnice pe timpul execuţiei, asigurarea utilităţilor şi valorificarea cât mai eficientă a obiectivului pus în funcţiune.

Construcţiile de locuinţe  erau un indicator de plan al Consiliului Local prin care se stabilea numărul apartamentelor de realizat şi termenele de punere în funcţiune. Pentru exemplificare vă prezint planul construcţiilor de locuinţe stabilit anului 1987: total locuinţe cu 2-3 şi 4 camere -482.Sursa de finanţare Bugetul de Stat – 247 apartamente, sursa de finanţare a întreprinderilor  I.M. Republica –  163 de apartamente, I.P.L. – 60 apartamente şi Staţiunea de Cercetare şi Producţie Ovine-Caprine 12 apartamente. De apartamentele finanţate de întreprinderi beneficeau salariaţii acestora şi erau considerate locuinţe de serviciu.

Sarcinile Primăriei, a primarului care răspundea direct de realizarea planului economic la nivel de oraş erau: negocierea şi susţinerea numărului de apartamente pentru a fi incluse în planul anual de construcţii, asigurarea proiectelor la timp, asigurarea amplasamentelor, asigurarea sursei de finanţare, contractarea lucrărilor cu constructorul, purta răspundere pentru respectarea termenului de punere în funcţiune, asigurarea utilităţilor energie, apă, gaz, canalizare, căi de acces, zonele verzi etc.

 

(continuare în numărul următor)

Alexandru Bugnariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*