Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Titlul proiectului: „Centrul Comunitar Integrat Toplița”

Municipiul Toplița anunță semnarea contractului de finanțare nr 978/154/CCI/15.12.2023 pentru proiectul „Centrul Comunitar Integrat Toplița”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR). Apelul de proiecte este gestionat de Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12 – Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate.

Perioada de implementare a proiectului este până la data de 01.05.2025.

Obiectivul proiectului constă în creșterea accesului la servicii medico-sociale de calitate și de a spori gradul de incluziune socială a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile definite conform OUG nr.18/2017 din punct de vedere economic, social al stării de sănătate, după caz, precum și la îmbunătățirea nivelului de trai a populației prin acțiuni de prevenție și intervenție specializată.

Prin realizarea centrului beneficiarii vor primi servicii medicale comunitare indiferent de statutul de asigurat sau neasigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate. În colaborare cu serviciul public de asistență socială a problemelor medico-sociale ale comunității vor facilita accesul populației, în special al persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, la servicii de sănătate și sociale prin acțiuni de educație pentru sănătate în comunitate, promovarea unor atitudini și comportamente favorabile unui stil de viață sănătos.

Valoarea totală a proiectului este 832,049.30 lei cu TVA

Persoana de contact: Zaiț Mihăiță – manager de proiect

e-mail: secretariat@primariatoplita.ro

telefon: 0266.341.772

TOPLITA PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*