COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizarea proiectului “Oportunități de dezvoltare pentru tinerii NEETs”

Societatea SC UNIC SPORTS SRL anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul “Oportunități de dezvoltare pentru tinerii NEETs”, contract de finanțare POCU/885/2/5/147604/10835/ 22.07.2021 (cod SMIS: 147604).

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, prioritatea de investiții: 8.ii: Integrarea durabilă,

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman pe piața forței de muncă a tinerilor , în special a celor care nu au un loc de muncă , care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate , inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 este Ministerul Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar este OIR PECU Regiunea Vest.

Proiectul a fost derulat în perioada 23.07.2021 – 31.12.2023, în regiunile, Nord Est, Nord Vest, Vest și Centru și a avut o valoare totală de 4.692.104,08 lei, finanțarea nerambursabilă a fost de 3.788.874, 09 lei din Fondul Social European, finanțarea din bugetul național a fost de 668.624,81 lei, iar valoarea cofinanțării a fost de  234.605,18 lei.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competențelor profesionale și antreprenoriale ale persoanelor din grupul țintă, precum și creșterea gradului de informare a acestora privind evoluția pieței muncii și accesul la servicii de consiliere profesională, in vederea facilitării accesului pe piața muncii. Implementarea proiectului va genera pe termen mediu și lung efecte pozitive asupra persoanelor din grupul țintă îmbunătățind situația profesională și personală a acestora și a familiilor lor prin: creșterea șanselor de ocupare pe piața muncii prin dobândirea de competențe specifice unor calificări în domenii cu potențial economic, creșterea încrederii în sine și a capacității de orientare profesională, în special pentru șomerii de lungă durată.

 Astfel, în urma implementării proiectului au fost obținute următoarele rezultate: 247 persoane înscrise în grupul țintă si 207 persoane au participat la programul “A doua șansă”.

În ceea ce privește impactul investiției, la nivelul regiunilor Nord Est, Nord Vest, Vest și Centru, ca urmare a reîntoarcerii in educație în programe de tip “A doua șansă” a tinerilor NEETs cât și prin participarea la activitățile de consiliere, orientare și sprijin financiar a dus la creșterea accesului persoanelor din grupul țintă la informații privind posibilitatea urmării programelor de formare profesională și creșterea oportunității angajării prin completarea numărului de clase, sporirea nivelului de conștientizare a rolului educației prin campanii de informare, contribuirea directă la scăderea ratei abandonului școlar, inclusiv prin oferirea unor măsuri de sprijin financiar pentru cursanți.

Totodată, în urma participării la proiect, beneficiarii au putut răspunde mai bine provocărilor de pe piața forței de muncă prin dobândirea unor abilități socio-profesionale căutate într-o economie competitivă.

Persoană de contact:

Rădeanu Mihai – Manager proiect

E-mail: unicsports@yahoo.com

ACASĂ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*