Comunicat de presă finalizare implementare proiect „Realizarea investițiilor productive în cadrul entității”

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei
Obiectiv Tematic – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei
Prioritatea de investiții: Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare
Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19
Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive
„Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență”

31.12.2023


Comunicat de presă finalizare implementare proiect „Realizarea investițiilor productive în cadrul entității”


BIOSAL ENERG S.R.L., cod de identificare fiscală 26826562, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/274/2010, cu sediul în sat Petelea, comuna Petelea, nr.557/J parter jud. Mureș, cod poștal 547460, România, derulează începând cu data de 22.02.2023 proiectul cu titlul „Realizarea investițiilor productive în cadrul entității”, cod MySmis 158146, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014- 2020, implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM POC în calitate de Autoritate de Management.
Valoarea totală a proiectului este de 2.121.620,45 lei din care:
• 1.724.860,46 lei – Valoarea eligibilă nerambursabilă totală
• 1.083.634,77 lei – Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
• 210.010,57 lei – Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional
• 431.215,12 lei – Cofinanțare

Obiectivul general al proiectului:
Consolidarea poziției pe piață a S.C. BIOSAL ENERG S.R.L., IMM afectat de pandemia COVID-19 prin investiții în utilaje și echipamente, instalații, sisteme specifice reducerii emisiilor de GES în scopul creșterii productivității muncii cu 15% până la finalul anului 3 de implementare raportat la nivelul din anul 2020.


Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului:

 • Un număr de 4 active corporale și 4 servicii achiziționate și recepționate până la finalul perioadei de implementare;
 • Cel puțin 20,10% din valoarea proiectului reprezintă investiție realizată care atestă caracterul verde în conformitate cuprevederile anexei nr. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului(UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare
  pentru a determinacondițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce
  prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu
 • Productivitatea muncii crescută cu 15% în anul 3 de durabilitate față de anul de referință.
  Perioada implementării proiectului: 06.03.2023 – 31.12.2023
  Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin
  Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

  Date de Contact:
  Nume: FĂRCAȘ PAUL-VASILE
  Telefon: 0744-633.610
  e-mail: proiect_investitii_bs@yahoo.com
  BIOSAL ENERG S.R.L.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*