ANUNȚ

S.C. YMAC SABY COMPANY S.R.L., cu sediul în Craiova, strada Recunoștinței, nr. 19, județul Dolj, adresa de corespondență: Târgu Mureș, str. Suceava, nr. 53 C, cod poștal 540366, jud. Mureș, telefon: 0740030767, e-mail: antreprenor.149568@gmail.com, achiziționează prin procedură competitivă conform Ordinului 1284/2016 servicii de organizare evenimente pentru proiectul “Sprijin și suport pentru dezvoltarea ideilor de afaceri a tinerilor NEETS”, Cod proiect 149568, derulat în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru.

Contractul are o durată de 1 lună. Valoarea estimată a contractului este de 217.714,32 lei fără TVA.

Ofertele pot fi trimise sau depuse personal până la data de 27.11.2023, ora 12.00 la adresa Tîrgu Mureș, str. Suceava, nr. 53 C, cod poștal 540366, jud. Mureș. Oferta trebuie să conțină opis, paginile să fie numerotate și să fie predate atât în format tipărit cât și electronic (în plic documentația scanată pe stik, individual, conform opis).

Detalii suplimentare privind documentația pentru ofertanți pot fi solicitate la e-mail antreprenor.149568@gmail.com. Corespondența cu posibilii ofertanți care solicită clarificări, respectiv răspunsurile pe care aceștia le primesc, se va derula prin intermediul site-ului https://www.beneficiar.fonduri-ue.ro:8080 – rubrica-achizitii beneficiar privati.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*