Finalizare proiect „Achiziționare drone pentru inspectarea zonelor și situațiilor de risc din Municipiul Toplița”

Comunicat de presă

Finalizare proiect „Achiziționare drone pentru inspectarea zonelor și situațiilor de risc din Municipiul Toplița”

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Numele beneficiarului: Municipiul Toplița

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 –  Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), titlu apel PNRR/2022/C10/I1.2, Runda 1

Numele proiectului de investiție: „Achiziționare drone pentru inspectarea zonelor și situațiilor de risc din Municipiul Toplița”

Cod proiect: C10-I1.2-521

Proiectul are ca obiectiv asigurarea infrastructurii necesare compartimentelor de Cadastru, Urbanism, SVSU și Domeniul Public al Municipiului Toplița. Beneficiile achiziționării dronelor, prin imaginile aeriene realizate cu ajutorul acestora, se reflectă în accelerarea și simplificarea actualizarii datelor spațiale și de obținere de date noi care vor ajuta comunitatea locală să se dezvolte și să îmbunătățească capabilitățile de managemant urban precum colectarea de date topografice și cadastrale, identificarea și supravegherea incendiilor și monitorizarea lucrărilor.

Impactul folosirii dronelor în diferite domenii:

  • Incendii în mediul urban – Oferă informații aeriene imediate pentru  analizarea răspunsului optim pentru protejarea și salvarea oamenilor și a proprietăților.
  • Incendii forestiere – Dronele pot scana zone vaste, identifica rapid liniile de foc, evalua amenințarea acestora si optimizeaza raspunsul autorităților.
  • Căutare și salvare – Dronele pot scana eficient zonele vaste si ajuta la identificarea persoanelor disparute datorită camerelor digitale și termice de înaltă rezoluție.
  • Răspuns prompt la dezastre – Dronele pot survola rapid zonele afectate, analiza daunele produse infrastructurilor si proprietaților și optimizează eforturile de răspuns.
  • Cadastru – Creșterea eficienței colectării datelor prin crearea rapidă a modelelor care includ diagrame și atașamente folosind drone de înaltă precizie.
  • Fond funciar și administrarea pășunilor – Generare ortomozaicuri 2D în timp real, astfel încât echipele să poată vizualiza imediat acoperirea terenului și să identifice orice modificări.
  • Topografie – Întocmirea de hărți și imagini rapid cu zone mari pentru a produce date pentru modele 2D și 3D precise.

Valoarea totală a Proiectului: 587.978,88 lei

Valoarea eligibilă din PNRR: 494.099,90 lei

Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR: 93.878,98 lei

Data de începere: ianuarie 2023

Data finalizării: august 2023

Municipiul Toplița,

Str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, jud. Harghita

Tel/Fax. 0266-341772

E-mail: secretariat@primariatoplita.ro

www.primariatoplita.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

                     https://mfe.gov.ro/pnrr/           https://www.facebook.com/PNRROficial/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*