Consilierii locali reghineni sunt convocați în ședință ordinară

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 27.09.2023, ora 15.00, în Sala de ședințe a Casei Municipale de Cultură ”Eugen Nicoară”, Reghin, județul Mureș, cu următorul proiect al:  

ORDINII DE ZI 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30.08.2023.

2. Proiectul de hotărâre privind modificarea punctelor 1, 2, 3, 4 și 5 ale Anexei la HCL Reghin nr. 155/25.11.2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Reghin în Consiliile de Administrație la unitățile de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Reghin și anexa acesteia– cu modificările și completările ulterioare. 

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Compartimentul Juridic

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării cuantumului alocației de hrană, în vederea asigurării meselor zilnice pentru antepreșcolarii înscriși la Creșa Nr. 2, structură componentă a unității cu PJ Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 Reghin.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Serv. Relații Publice, Comunicare, activități culturale 

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Reghin şi Liga Pensionarilor – Filiala Reghin în vederea organizării și desfășurării evenimentului dedicat Zilei Persoanelor Vârstnice, ce se va desfășura în data de 5 octombrie 2023.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Serv. Relații Publice, Comunicare, activități culturale

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și defășurării în municipiul Reghin a evenimentului “Zilele Culturii Reghinene”, ediția a II-a, în perioada 27-29 octombrie 2023 și alocarea sumei necesare desfășurării în bune condiții a acestuia.

Inițiator: Consilier local din Grupul PNL – Holircă Katherina Anabella;

Raport: Serv. Relații Publice, Comunicare, activități culturale

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării în municipiul Reghin a evenimentului “Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”, ediția 2023, cuprinderea și alocarea sumei necesare desfășurării în bune condiții a acestuia.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Serv. Relații Publice, Comunicare, activități culturale

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Reghin şi Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului Festival- Concurs internațional de interpretare a cântecului popular românesc ”Mureș, dorurile tale…”, ediția a XI-a.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Serv. Relații Publice, Comunicare, activități culturale        

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Reghin şi Asociația Pensionarilor „Frăția” Reghin în vederea organizării și desfășurării evenimentului dedicat Zilei Persoanelor Vârstnice, ce se va desfășura în data de 1 octombrie 2023.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Serv. Relații Publice, Comunicare, activități culturale

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Reghin Asociația Culturală a Festivalurilor și Conferințelor din Transilvania, în vederea organizării și desfășurării evenimentului „Tineri debutanți în jurnalism și arte”care se va desfășura în perioada 29 septembrie- 10 octombrie 2023.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Serv. Relații Publice, Comunicare, activități culturale                

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

10. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului teren situat în municipiul Reghin, str. Călărașilor nr. 34, jud. Mureș.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Parcări;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune prevăzut de art. 4 alin. (8) din Legea 422/2001 pentru imobilul apartament nr. 2- spațiu de locuit, situat în municipiul Reghin, P-ța Petru Maior, nr. 2, jud. Mureş.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Parcări;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

12. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 10,14 mp, situat în municipiul Reghin, str. Mihai Viteazu, bl. 13I, sc. 2, ap. 23 în vederea construirii unui balcon la parterul blocului.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Parcări;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu din imobilul situat în municipiul Reghin, strada Mihai Eminescu nr. 12, ap. 5, în favoarea Partidului Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE) – Filiala Reghin cu destinația sediu de partid.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Parcări;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a duratei Contractului de atribuire în folosință gratuită nr. 56200/30.10.2017.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Parcări;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 8 locuri de teren cu suprafețele de 6 mp fiecare – aparținând domeniului public al Municipiului Reghin în vederea desfășurării activităților de comercializare a articolelor pirotehnice din categoria I, în perioada 20 – 31 decembrie 2023.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Parcări;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

16. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin  a unor bunuri aferente Serviciilor de alimentare cu apă și canalizare situate pe str. Băii și parțial Unirii, aprobarea concesionării acestora către COMPANIA AQUASERV SA, precum și completarea Contractului de delegare nr. 22/202.662/05.03.2010.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Compartimentul Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, Mediu

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

17. Proiect de hotărâre privind modificarea/actualizarea Anexei 2.1 respectiv Anexei nr. 3 la HCL Reghin nr.120/05.05.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Iernuțeni, Mun. Reghin, Jud. Mureș” aprobat pentru  finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;                              

Raport: Biroului Achiziții Publice, Investiții;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

18. Proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a locuinței pentru tineri, construită și dată în exploatare prin programele derulate de ANL, situată în Reghin, str. Libertății, bl.21, ap.3

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Compartimentul Administrație Publică Locală

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al UAT Municipiul Reghin pe anul 2023.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Serviciul Contabilitate, Buget, Casierie;

Pr.de hot: Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

20. Diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*