ADR Centru a devenit Organism Intermediar pentru implementarea Programului Tranzitie Justa la nivelul Regiunii Centru

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a semnat impreuna cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) Acordul-cadru pentru delegarea unor atributii privind implementarea Programului Tranzitie Justa – Prioritatea 6. In Romania, acest Program este finantat in cea mai mare parte din Fondul European pentru o Tranzitie Justa, un nou instrument financiar in cadrul Politicii europene de Coeziune. Alocarea financiara pentru Regiunea Centru se ridica la 277 milioane euro.

  ”Prioritatea 6 a Programului vizeaza judetul Mures, singurul judet din Regiunea Centru care va beneficia de sprijin financiar prin intermediul Programului Tranzitie Justa. Tipurile de actiuni finantate se refera la dezvoltarea intreprinderilor si a antreprenoriatului; sprijinirea tranzitiei fortei de munca; energie verde accesibila si mobilitate nepoluanta. Vor fi finantate si ecologizarea si reconversia imobilelor afectate de activitati industriale, investitiile pentru reducerea substantiala a emisiilor poluante aferente productiei de fertilizanti chimici, precum si investitiile productive in intreprinderi mari, in domeniile identificate la nivelul Planului Teritorial de Tranzitie Justa, cu conditia includerii prealabile a acestora in acest plan teritorial. In vederea indeplinirii functiei de Organism Intermediar pentru Programul Tranzitie Justa, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru va desfasura, conform Acordului de delegare de atributii semnat, activitati privind evaluarea, selectia si contractarea proiectelor, verificarea achizitiilor si a cererilor de prefinantare, rambursare si plata si monitorizarea proiectelor, inclusiv sprijin pentru potentialii beneficiari/beneficiari. Totodata, Agentia va desfasura activitati de informare si help-desk, acordand asistenta solicitantilor si beneficiarilor prin furnizarea informatiilor solicitate de catre acestia”, a declarat domnul Simion Cretu, Director general ADR Centru.

Prin aceste activitati si in conformitate cu obiectivul general al Programului Tranzitie Justa, ADR Centru va sprijini atragerea si absorbtia fondurilor europene nerambursabile, asigurand o diversificare economica durabila din punct de vedere al mediului, in special in ceea ce priveste sectorul intreprinderilor mici si mijlocii, inclusiv antreprenoriatul feminin, contribuind la cresterea competitivitatii si capacitatii economiilor locale afectate de a genera locuri de munca durabile, sigure si cu un nivel de salarizare atractiv.

Programul Tranzitie Justa (PTJ)a fost aprobat de Comisia Europeana in decembrie 2022 si asigura, prin investitiile propuse, sprijin teritoriilor care se confrunta cu provocari socio-economice majore ca urmare a tranzitiei catre neutralitatea climatica. Acest fond faciliteaza punerea in aplicare a Pactului Verde European, care are drept obiectiv ca Europa sa devina neutra din punct de vedere climatic pana in 2050. Programul are o alocare totala de 2,53 miliarde euro, din care 2,138 miliarde euro finantare din Fondul de Tranzitie Justa si 391 milioane euro cofinantarea nationala.

Bugetul total alocat Prioritatii 6 a PTJ – respectiv pentru dezvoltarea judetului Mures – este de 277.032.659 euro, din care 235.477.760 euro reprezinta contributia din partea Fondului pentru Tranzitie Justa si 41.554.899 euro contributia nationala.

In cadrul MIPE, Directia Generala Dezvoltare Regionala si Tranzitie Justa are calitatea de Autoritate de Management pentru Programul Tranzitie Justa (AM PTJ) si a delegat catre ADR Centru, in calitate de Organism Intermediar (OI), implementarea la nivelul Regiunii Centru a proiectelor care se incadreaza in Prioritatea 6 a  programului. Acordul semnat in acest sens stabileste functiile delegate OI ADR Centru de catre AM PTJ, referitor la proiectele depuse in cadrul Programul Tranzitie Justa, Prioritatea 6, precum si drepturile si obligatiile partilor care decurg din aceasta delegare de functii. Prin acest document partile se angajeaza sa colaboreze in vederea implementarii Programul Tranzitie Justa in Regiunea Centru, prin orice activitati necesare pentru asigurarea implementarii eficiente si la timp, in conformitate cu functiile si responsabilitatile fiecarei parti si in baza procedurilor specifice si instructiunilor aplicabile

Programul Tranzitia Justa (PTJ) raspunde nevoilor de investitii definite la nivelul planurilor teritoriale pentru o tranzitie justa (PTTJ), elaborate pentru judetele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galati, Prahova si Mures, teritorii identificate in Anexa D a Raportului de tara aferent anului 2020 pentru a fi sprijinite din Fondul pentru o Tranzitie Justa in perioada 2021 – 2027. Programul este structurat pe 6 prioritati dedicate atenuarii impactului socio-economic al tranzitiei la neutralitatea climatica in fiecare din cele sase judete si o prioritate de asistenta tehnica, cu alocare financiara distincta.

Pentru informatii suplimentare despre Programul Tranzitie Justa, inclusiv ghidurile de finantare si calendarul apelurilor va rugam sa consultati pagina dedicata programului, disponibila aici: https://mfe.gov.ro/ptj-21-27/.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*