ANUNȚ

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 6: Educație și Competențe

Obiectiv: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe cei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de pe peste 40 de ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale

Titlul proiectului “NOI competențe=NOI oportunități”

Contract: POCU/860/3/12/142519

ANUNȚ

 S.C. UNIC SPORTS S.R.L., cu sediul în Craiova, strada Iancu Jianu, nr.12, bl.12, sc.1, ap.11 județul Dolj; adresa de corespondență: Târgu Mureș, str. Suceava, nr. 53 C, cod poștal 540366, Jud. Mureș, telefon: 0740030767, e-mail: unicsports@yahoo.com, achiziționează prin procedură competitivă conform Ordinului 1284/2016 servicii de organizare evenimente „Campanii de informare și conștientizare privind importanta și necesitatea participării angajaților la programe de formare continua”, COD CPV – 79952000-2 pentru proiectul “Noi competențe=Noi oportunități”, Cod proiect 142519, derulat în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia.

Contractul are o durată de 6 luni. Valoarea estimată a contractului este de 527.310,00 lei fără TVA.

Ofertele pot fi trimise sau depuse personal până la data de 29.05.2023, ora 12.00 la adresa Târgu Mureș, str. Suceava, nr. 53 C, cod poștal 540366, Jud. Mureș.

Detalii suplimentare privind documentația pentru ofertanți pot fi solicitate la e-mail unicsports@yahoo.com.                                    

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*