Anunț pentru proiectul “Tratament egal și nediscriminatoriu pentru tinerii NEETS”

ANUNȚ

SC UNIC SPORTS SRL, cu sediul în Municipiul Craiova, strada Iancu Jianu, nr.12, bl.12, sc.1, ap.11 județul Dolj; adresa de corespondență: Târgu Mureș, str. Suceava, nr. 53 C, cod poștal 540366, Jud. Mureș, telefon: 0740.030.767, e-mail: neets149916@gmail.com, achiziționează prin procedură competitivă, conform Ordinului 1284/2016, servicii de organizare burse locuri de carieră, COD CPV – 79952000-2 (Servicii pentru evenimente) pentru proiectul “Tratament egal și nediscriminatoriu pentru tinerii NEETS”, Cod proiect 149916, derulat în regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Est și Sud Muntenia.

Contractul are o durată de 9 luni. Valoarea estimată a contractului este de 169.748 lei fără TVA.

Ofertele pot fi trimise până la data de 31.03.2023, ora 12.00 prin poștă/curier/personal la adresa Târgu Mureș, str. Suceava, nr. 53 C, cod poștal 540366, jud. Mureș. Oferta trebuie să conțină opis, paginile să fie numerotate și să fie predate atât în format tipărit cât și electronic  (în plic documentația scanată pe stick, individual, conform opis).

Detalii suplimentare privind documentația pentru ofertanți pot fi solicitate la e-mail: neets149916@gmail.com.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*