Anunț de finalizare proiect „Dezvoltarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției în Municipiul Toplița”

Anunț de finalizare proiect „Dezvoltarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției în Municipiul Toplița”

Proiectul  a constat  în creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Municipiului Toplița, în concordanță cu procesul de eficientizare a serviciilor publice locale și a principiilor unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe.

 Acesta a fost finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa Prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea- Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Componenta 1 CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate- Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale.

Valoarea totală a fost de 414.873 lei din care valoarea contribuției nerambursabile alocate de 406.575,54 lei.Beneficiar: Municipiul Toplița, cod SIPOCA/MySMIS :1134/152128.

În urma implementării proiectului „Dezvoltarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției în Municipiul Toplița” au fost obținute următoarele rezultate :

1.Un standard ISO 37001 și un Proiect de Hotărâre de Consiliu Local cu privire la adoptarea procedurilor anticorupție în cadrul UAT Toplița.

2. Un plan de integritate adaptat instituției în vederea conformării cu cerințele privind Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 și implementarea ISO 37001:2016, un ghid de bune practici pentru prevenirea corupției și a incidentelor de integritate și pentru prevenirea conflictelor de interese.

3. O campanie de conștientizare a corupției care va include un sondaj în rândul cetățenilor cu privire la corupție, un sondaj în rândul angajaților Primăriei cu privire la corupție, o campanie online și offline cu privire la importanța măsurilor anticorupție din cadrul UAT Toplița.

4.50 de angajați din cadrul UAT Toplița formați în prevenirea și combaterea corupției și etica și integritate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*