REGHIN: Ședință ordinară a Consiliului Local

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 28.11.2022, ora 15.00, în Sala mare de ședință a Primăriei Municipiului Reghin, județul Mureș, cu următorul proiect al:  

ORDINE DE ZI 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare în regim de îndată din data de 11.11.2022.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Reghin şi Asociația Persoanelor cu Dizabilități Locomotorii din județul Mureș în vederea organizării și desfășurării evenimentului „Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități”.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport:  Compartiment – Centrul de Informare și Promovare Turistică, 

Pr.de hot: Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

3. Proiect de hotărâre privind cuprinderea și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 10.000 lei, necesară susținerii activității  de prevenire a violenței psihologice-bullying desfășurate de  instituțiile de învățământ din rețeaua școlară a municipiului Reghin 

Inițiator: Consilieri locali Nicușan Oana și Holircă Katherina Anabella,

Raport:  Compartiment-  Învățământ, Cultură, Sport, Mass- Media;

Pr.de hot: Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

4. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 24 lit. „cʺ din HCL Reghin nr.15/1992 privind salubritatea și menținerea esteticii municipiului Reghin, întreținerea drumurilor publice și a fondului locativ-cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Compartiment –  Administrație Publică Locală;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a locuinței pentru tineri, construită și dată în exploatare prin programele derulate de ANL, situată în Reghin, str. Libertății, bl. 21, ap.14.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Compartiment –  Administrație Publică Locală;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Municipiul Reghin, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963. 

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Direcția Asistență Socială;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

7. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Reghin ca parte civilă în dosarele penale nr.1338/P/2022 și nr.237/D/477/P/2022.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Compartiment Juridic;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

8. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare Serviciului de Ambulanță Mureș, asupra apartamentului nr. 102, cu destinația locuință de serviciu, situat în Reghin, b-dul Unirii, nr.57, jud.Mureș.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Compartimentul Juridic;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului propus spre recoltare în cursul anului 2023, din fondul forestier al Municipiului Reghin – administrat de Ocolul Silvic Gurghiu.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Compartimentul Juridic;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației de urbanism PUZ Instituire zonă de activități economice de tip comercial, servicii, str. Pandurilor F.N., mun. Reghin, jud. Mureș

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport:Compartiment – Urbanism și Amenajarea Teritotriului ;        

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ Unificare și reparcelare zonă rezidențială str. Kemeny Janos F.N., mun. Reghin, jud. Mureș.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport:Compartiment – Urbanism și Amenajarea Teritotriului ;        

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

12. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Reghin a imobilului – teren în suprafață de 165 mp situat în municipiul Reghin, strada Spitalului, nr. 25 A, jud. Mureș.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport:Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, Parcări;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

13. Proiect privind acordul Municipiului Reghin în vederea executării de către SC MONTREPCOM SRL pe domeniul public al Municipiului Reghin a lucrării de ”Înlocuire conductă și branșamente gaze naturale presiune redusă – str. Pietroasei,  Pășunii și Păltiniș,  loc. Reghin, jud. Mureș”.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport:Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, Parcări;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

14. Proiect privind acordul Municipiului Reghin în vederea executării pe domeniul public al Municipiului Reghin a lucrării de ”Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă în loc. Reghin, str. Morii, Verzei, Garofiței, Grădinarilor și Crinului, jud. Mureș.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport:Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat,     

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

15. Proiect privind încuviințarea realizării lucrărilor de amenajare podeț de acces, în dreptul imobilului situat pe str. GĂRII FN, din municipiul Reghin, jud. Mureș, pe teren aparținând domeniului public al Municipiului Reghin.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport:Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat,     

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

16. Proiect privind aprobarea preluării în proprietatea privată a Municipiului Reghin a imobilului teren situat în municipiul Reghin, jud. Mureș, identificat în CF nr. 52134/Reghin precum și a trecerii acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Reghin.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport:Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat,     

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

17. Proiect privind aprobarea retragerii dreptului de administrare al Societății RAGCL S.A. Reghin asupra bunurilor imobile – Hotel Parc, Sală activități sportive și Lcuință de serviciu, situate în municipiul Reghin, str. Parcul Tineretului, nr. 3, jud. Mureș.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport:Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat,     

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

18. Proiect privind însușirea documentației cadastrale de ”Dezmembrare imobil ” situat în municipiul Reghin, str. Iernuțeni nr. 120, jud. Mureș. 

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport:Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat,     

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru sezonul 2022-2023 și a constituirii Comandamentului local pentru combaterea fenomenelor meteorologice specifice sezonului de iarnă.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport:Compartimentul – Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, Mediu;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

20. Proiect privind aprobarea vânzării prin licitație publică a apartamentelor nr. 1 și nr. 2 precum și a terenului aferent acestora, din imobilul situat în Municipiul Reghin, strada Spitalului, nr.11, jud. Mureș, aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport:Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat,     

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

21. Diverse.

Art.2. Documentul de convocare este cuprins în anexa la prezenta dispoziție.

Art.3. Prezenta dispozitie se comunică: Instituția Prefectului-Județul Mureș, Consiliului Local al Muncipiului Reghin, afișare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*