Consilierii locali reghineni convocați în ședință ordinară

Consiliul Local Municipal Reghin este convocat în data de 27 octombrie în ședința ordinară, care va avea loc în sala mare de ședințe a Primăriei Municipiului Reghin, începând cu ora 15.00. Pe ordinea de zi consilierii locali vor avea 24 de proiecte de hotărâri, la care se adaugă punctul diverse.

 Ordine de zi :

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.09.2022.

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare în regim de îndată din data de 05.10.2022.

3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare în regim de îndată din data de 10.10.2022.

4. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 17.10.2022.

5. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 16,249,859.88 lei în vederea asigurării cofinanțării proiectelor de investitii.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Direcția Economică 

Pr.de hot: Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2023 o locuință socială.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Direcției  Asistență Socială;

Pr.de hot: Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Reghin în anul școlar 2022-2023.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport:  Compartimentului Învățământ, Cultură, Sport;

Pr.de hot: Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Reghin şi Colegiul „Petru Maior” Reghin, în vederea organizării și desfășurării concursului județean de limba și literatura română „Cortine de cerneală” care va avea loc în municipiul Reghin. 

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport:  Compartimentului învățământ, cultură, sport;

Pr.de hot: Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Reghin nr. 204/29.09.2022 privind aprobarea vânzării locuinței ANL situată în Reghin, str. Libertății, nr. 21, ap. 3 către chiriașul Fărcaș Mihai

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Compartimentului Juridic;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Reghin nr. 205/29.09.2022 privind aprobarea vânzării locuinței ANL situată în Reghin, str. Libertății, nr. 22, ap. 9 către chiriașul Ion Alina Claudia.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Compartimentului Juridic;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Reghin nr. 206/29.09.2022 privind aprobarea vânzării locuinței ANL situată în Reghin, str. Libertății, nr. 22, ap. 14 către chiriașul Greab Delia Claudia.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Compartimentului Juridic;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de valorificare și a prețului de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din fondul forestier al Municipiului Reghin ce urmează a fi valorificată de către Ocolul Silvic Lunca Bradului. 

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Compartimentului Juridic;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de valorificare și a prețului de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din fondul forestier al Municipiului Reghin ce urmează a fi valorificată de către Ocolul Silvic Gurghiu.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Compartimentului Juridic;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

14. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție a unui spațiu pentru organizarea și funcționarea unui biroul parlamentar.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Compartimentului Juridic;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui imobil proprietate privată a Municipiului Reghin către Secretariatul General al Guvernului.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Compartimentului Juridic;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

16. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea prin act adițional a Contractului de comodat nr. 31.331/17.03.2021, aprobat prin HCL Reghin nr. 32 din 25.02.2021 privind aprobarea preluării în folosință gratuită a imobilului situat în Reghin, str. Dealului nr. 12-14 (clădire și teren) în scopul înființării unui centru pentru activități de creșă .

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Compartimentului Juridic;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 8 locuri de teren cu suprafețele de 6 mp fiecare – aparținând domeniului public al Municipiului Reghin în vederea desfășurării activităților de comercializare a articolelor pirotehnice din categoria I, în perioada 26 – 31 decembrie 2022.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport:Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, Parcări;    

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de închiriere nr. 57.298/15.11.2017  prin act adițional.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport:Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, Parcări;    

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea înlocuirii a două ansambluri de joacă din Parcul Central al municipiului Reghin, jud. Mureș. 

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport:Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, Parcări;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”schimbare de destinație parțială din 3 săli de arhivă în birouri fără modificări constructive,  înlocuire tamplărie si renovări  interioare” în cadrul Primăriei Municipiului Reghin. 

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin,

Raport:Biroului Achiziții Publice, Investiții,

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

21. Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere a terenurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Reghin, pe care se află construcţii cu caracter provizoriu: garaje și chioşcuri comerciale și/sau de prestări servicii.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport:Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, Parcări;    

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

22. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Reghin a imobilului – teren în suprafață de 913 mp, situat în municipiul Reghin, strada Tâmplarilor, nr. 9, jud Mureș.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport:Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, Parcări;        

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

23. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de actualizare informații în vederea atestării apartenenței la domeniul privat al Municipiului Reghin a unui imobil – teren și a modificării suprafeței respective .

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport:Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, Parcări;        

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

24. Proiect privind alegerea președintelui de ședință.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Compartimentului de Lucru al Consiliului Local; 

Pr.de hot. Comisia  buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;    

25. Diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*