Arhive lunare: septembrie 2022

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A PLANULUI PARCELAR ȘI A TABELULUI PARCELAR, ÎNTOCMIT PENTRU TARLA 19 MUNICIPIUL REGHIN, PARCELELE CU NR. TOP 518, 519, 521, 517,529

Municipiul Reghin, județul Mureș anunță afișarea planului parcelar și tabelul parcelar recepționat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară -Mureș, prin referatul de admitere înregistrat la cererea nr. 15239/24.06.2022,  întocmit pentru tarla 19 Municipiul Reghin, parcelele  518, 519,521, 517,529 începând cu data de 19.09.2022, pe o perioadă de 30 de zile, la afișierul și site-ul Primăriei Municipiului Reghin,  conform […]

Citeste...

Reluarea activității proiectului DE LA MARGINALIZARE LA INTEGRARE

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Apelul pentru proiecte POCU/18/4/4.1: Dezvoltare Locală integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate Titlul proiectului”DE LA MARGINALIZARE LA INTEGRARE!” Contract: POCU/18/4/1/115353 COMUNICAT  DE PRESĂ Primăria Comunei Dedaîn calitate de solicitant Anunţă Reluarea activității proiectului începând cu 9.09.2022  din cadrul proiectului ”DE […]

Citeste...