Conferința de deschidere a proiectului ”VIVAT – Viitor valoros pentru tineri!”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Cod apel: POCU/991/1/3/Operațiune compozita OS. 1.1, 1.2 Cod proiect 154946
Titlul proiectului: VIVAT – Viitor valoros pentru tineri
Componenta 1 VIITOR PENTRU TINERII NEET’s I
Axa Prioritară: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri
Operațiunea: Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2
Schema de ajutor de stat: Schema de ajutor de minimis “VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”

În data de 25.07.2022, înlocalitatea Corunca, județul Mureș a avut loc Conferința de deschidere a proiectului ”VIVAT – Viitor valoros pentru tineri!”

Proiectul ”VIVAT – Viitor valoros pentru tineri” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și este implementat de ASOCIAȚIA PENTRU FORMARE, EDUCATIE ȘI DEZVOLTARE – “EUROFED” în parteneriat cu SC SWOT SRL și ASOCIATIA PENTRU INOVATIE IN EDUCATIA ADULTILOR.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de ocupare al 378 tineri NEETs șomeri cu vârste cuprinse între 16-29 ani înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din regiunea mai puțin dezvoltată  CENTRU, cu accent pe cei din categorii defavorizate cum ar fi rromi și din mediu rural, prin furnizarea de servicii de informare și promovare, servicii de formare profesională, servicii de mediere pe piața muncii și sprijin pentru dezvoltarea antreprenorialului în rândul acestora pe perioada proiectului.

Prin intermediul proiectului ne propunem să sprijinim 378 de tineri NEET’s cu domiciliul sau reședința în regiunea mai puțin dezvoltată Centru. Proiectul generează oportunități de creștere a ocupării pentru 378 de tineri NEET’s șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani înregistrați la SPO, cu rezidența regiunea mai puțin dezvoltată Centru, precum și de îmbunătățire a competențelor acestora prin:

– furnizarea de servicii de informare și promovare a activităților proiectului și a necesității și importanței formarii profesionale, precum și a ocupării (inclusiv a ocupării pe cont propriu),

– furnizarea de servicii de îndrumare și înregistrare la SPO în vederea profilării acestora de către experții AJOFM din județul de reședință al persoanelor vizate,

– furnizarea de servicii de formare profesională autorizată în ocupații/meserii solicitate pe piața forței de muncă locală și/sau regională și/sau națională pentru 322 persoane din grupul țintă vizat de proiect,

– furnizarea de servicii de mediere pe piața muncii interne pentru toate cele 378 persoane incluse in grupul țintă vizat de proiect,

– furnizarea de servicii de dezvoltare a antreprenoriatului pentru 56 de persoane vizate de proiect (formare profesională antreprenorială, servicii de consiliere și asistenta în vederea elaborării unui plan de afaceri, organizarea unui concurs de planuri de afaceri și selectarea celor mai bune 10 dintre acestea în vederea finanțării cu sume de pana la 25000 Euro echivalentul în lei, consiliere și îndrumare pentru înființarea și funcționarea societăților comerciale pentru cele 10 planuri de afaceri selectate în cadrul concursului, servicii de monitorizare și consiliere în vederea demarării activității și dezvoltării afacerii pentru cele 10 planuri de afaceri selectate timp de 12 luni, monitorizare și mentorat pe o perioadă de 6 luni după etapa de implementare pentru cele 10 planuri de afaceri în perioada de sustenabilitate a acestora).

Se promovează un model de ocupare, dezvoltare și îmbunătățire a competențelor pentru 378 tineri NEET’s din regiunea vizată, bazat pe incluziune, șanse egale, solidaritate și responsabilitate socială care contribuie în același timp la competitivitate și la dezvoltarea capitalului uman, în concordanță cu prioritățile strategiei POCU.

Proiectul se derulează în perioada 29.06.2022-28.12.2023, Cod MySMIS 154946.

Valoarea totală a proiectului este de 4.933.868,93 lei, valoarea cofinanțării asigurate de Uniunea Europeană 4.896.748,27 lei.

Persoană de contact,

Ciprian Drumașu – Manager proiect.

E-mail: proiect.vivat@gmail.com.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*