ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale al Municipiului Toplița pe anul 2022

ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale al Municipiului Toplița pe anul 2022

 1. Autoritatea finanțatoare: Primăria Municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, judetul Harghita, cod poștal 535700, telefon 0266-341.871, fax: 0266-314.772, email: secretariat@primariatoplita.ro, cod fiscal 4245178.
 2. Solicitanții pot fi: Persoane fizice sau persoanele juridice de drept public sau privat, fără scop patrimonial, române autorizate, respectiv înfiinţate sau recunoscute în condiţiile legii române, care își desfășoară programul, proiectul sau acțiunea culturală, în proporție de 70% pe raza administrativ-teritorială a municipiului Toplița, și își au sediul în Municipiul Toplița, județul Harghita.
 3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare neramburasbilă:
  Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
  Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
 4. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:
  sprijinirea realizării taberelor de creație literară, muzicală, plastică modernă sau tradițională;
  sprijinirea organizării de întâlniri, festivaluri ale muzicii corale, clasice, folk, folclor;
  sprijinirea unor activități culturale/festivaluri desfășurate în vederea promovării multi-culturalismului și multi-etnicității din municipiul Toplița;
  sprijinirea activității formațiilor muzicale, a diferitelor arte interpretative din Municipiul Toplița;
  sprijinirea cursurilor de dans popular, a organizării periodice a seratelor de dans popular și de spectacole de dansuri populare în cadrul căruia cursanții au ocazia de a prezenta cele învățate;
  sprijinirea activităților teatrelor amatoare din Municipiul Toplița;
  sprijinirea programelor, proiectelor și acțiunilor cu caracter cultural care să contribuie la dezvoltarea turismului cultural local;
  sprijinirea activităților legate de elaborarea bazelor de date privind valorile patrimoniului cultural ale municipiului Toplița.

Finanțările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit și nici pentru activități din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificări ulterioare.
Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale membrilor organizației beneficiare şi trebuie efectuate în perioada de derulare a proiectului, cu respectarea scopului, în conformitate cu bugetul acestuia acceptat de finanţatorul Municipiul Toplița.

 1. Suma totală alocată de la bugetul local este de 50.000 lei și se alocă în întregime pentru domeniul Cultură.
 2. Durata programului: anul bugetar 2022.
 3. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
  Oferta culturală de solicitarea finanțării nerambursabile se depune într-un plic sigilat la sediul administrativ al Primăriei Municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr.14 sau scanată într-un singur fișier în format PDF cuprinzând toate materialele solicitate, care va fi înaintat în format electronic la adresa de e-mail secretariat@primariatoplita.ro, semnate electronic de către beneficiar.
  Data limită de depunere este 21.06.2022, orele 12:00. Denumirea fișierului PDF va conține denumirea entității care solicită finanțarea nerambursabilă și titlul proiectului pe scurt.
 4. Solicitarea finanțării nerambursabile:
  Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Cererea de finanțare, se pot procura de la sediul Primăriei Municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, biroul 202, persoana de contact: Iacob Ancuța Cosmina, telefon: 0266-341.871, interior 7, email : proiecte@primariatoplita.ro și de pe site-ul www.primariatoplita.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*