Înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ

ANUNȚ

privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente Recensământului populației și locuințelor 2021 (RPL2021) în teritoriu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN

Încheie contract de prestări servicii pentru:

    – un număr de 25 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din  municipiul Reghin.    

MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de  servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:              

– Participarea la instruirea organizată de UJIR – Unitatea Județeană de Implementare a Recensământului, la o dată comunicată ulterior;      

-Colectarea datelor din teren:    

recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16 mai-17 iulie 2022.      

LOCUL DE DESFĂȘURARE A  ACTIVITĂȚII    

– Pe teren, în limitele administrative ale localității Reghin.

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:              

-Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;

-Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;        

-Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;        

-Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;          

-Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic, riguros;                

-Să dispună de un telefon mobil pe care să îl utilizeze pentru comunicare;    

-Rezistență la stres și lucru sub presiune;                

-În zonele/comunitățile cu populație de altă etnie decât cea română, cunoașterea și a limbii acelei etnii și a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfășurarea muncii sale pe teren; 

-Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic sau ca personal RGA (recensământ general agricol) reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: Conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE  

– Muncă pe teren; 

– Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârșitul zilei);

– Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbăta și/sau duminica).

Descarcă: formularul de cerere  

Data limită de depunere a cererii: 01 aprilie 2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*