Ședinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin – 28.02.2022

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 08.02.2022, precum și a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 09.02.2022.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Reghin pentru trim.IV anul 2021.Inițiator: Primarul Municipiului Reghin Raport: Serviciul Contabilitate, Buget, Caserie; Pr.de hot: Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA MUNCITORILOR TRONSON 1, Km 0+220 – Km 0+480, TRONSON 5, Km 0+000 – Km 0+130, MUNICIPIUL REGHIN, JUDEȚUL MUREȘ”Inițiator: Primarul Municipiului Reghin Raport: Biroul Achiziții Publice, Investiții;Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul „Modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 3 din municipiul Reghin, județul Mureș”Inițiator: Primarul Municipiului Reghin Raport: Biroul Achiziții Publice, Investiții;Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

5. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 74 / 31.03.2021 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 3 din municipiul Reghin, județul Mureș”, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.0/învățământ antepreșcolar și preșcolar, Apel de proiecte POR2017/10/10.1/10.1b/1/7 regiuni cod SMIS 124754Inițiator: Primarul Municipiului Reghin Raport: Biroul Achiziții Publice, Investiții;Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile din bugetul general al U.A.T Reghin pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2022.Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;Raport: Compartimentul Administrație Publică Locală;Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul general al U.A.T Reghin precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor cu privire la rezultatul evaluării și selecției proiectelor, pentru anul financiar 2022.Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;Raport: Compartimentul Administrație Publică Locală;Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

8. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.231/11.10.2021Inițiator: Primarul Municipiului Reghin Raport: Compartimentul Juridic; Pr.de hot: Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de administrare acordat Spitalului Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin, modificarea art. 1 alin. (1) din HCL Reghin nr. 152/30.06.2021 și la Contractul de dare în administrare nr. 46.114/16.07.2021.Inițiator: Primarul Municipiului Reghin Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Parcări; Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

10.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului teren ”Drum DCL 1275” din municipiul Reghin, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.Inițiator: Primarul Municipiului Reghin Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Parcări; Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

11. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.Inițiator: Primarul Municipiului Reghin Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local Reghin; Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

12. Informarea Direcției Asistență Socială asupra activităţii desfăşurate de către asistenţii personali, întocmită în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.448/2006, pe perioada iulie – decembrie 2021.

13. Informarea Direcției Asistență Socială PRIVIND FINANȚAREA SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI UTILIZAREA SUBVENȚIILOR ACORDATE DE LA BUGETUL LOCAL, DE CĂTRE ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII, ÎN ANUL 2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*