Anunț proiect “Antreprenoriatul – de la idee la succes!”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlul proiectului Antreprenoriatul – de la idee la succes !

Contract: POCU/82/3/7/105887

COMUNICAT DE PRESĂ

Vă informăm că în perioada 28.10.2021 (inclusiv) – 27.11.2021 (inclusiv) proiectul “Antreprenoriatul – de la idee la succes!”, contract de finanțare nr. POCU/82/3/7/105887 /06.02.2018 (cod SMIS : 105887), va fi suspendat pentru o perioada de 30 de zile.

Perioada de desfășurare a proiectului este de 42 luni, respectiv între data de 07.02.2018 și data de 19.12.2021, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”

Toate celelalte prevederi ale Contractului şi anexelor acestuia rămân neschimbate.

Suspendarea proiectului pentru o perioada de 30 de zile, vine pe fondul intrării în vigoare a Instrucțiunii DG PECU nr. 7/15.05.2020 coroborată cu HG 1.130 din 22.10.2021 care a intrat în vigoare începând cu 25.10.2021.

Instrucțiunea DG PECU nr. 7/15.05.2020 coroborată cu HG 1.130 din 22.10.2021 duc la imposibilitatea de a mai demara activități de promovare a mediului de afaceri și derularea programului de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor înființate, respectiv organizarea „Galei antreprenorilor” si „Tabere de afaceri”, evenimente organizate pentru antreprenorii finanțați în cadrul proiectului.

Având în vedere situația prezentată mai sus, rezultă că ponderea activităților care nu pot fi implementate ca urmare a decretării stării de alertă este mai mare decât cea a activităților care pot fi desfășurate de la domiciliu, și astfel SE IMPUNE NEVOIA de SUSPENDARE A PROIECTULUI „Antreprenoriatul – de la idee la succes!”, pentru o perioada de 30 de zile – pana la data de 27.11.2021 (inclusiv).

Reluarea activităților va fi anunțață ulterior, insă în funcție de reglementările guvernamentale, există posibilitatea prelungirii perioadei de suspendare a proiectului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*