Anunț privind proiectul de hotărâre ,,PUZ – Construire locuință, str Kis Zoltan, FN mun. Reghin

                               A  N  U  N  Ţ

 REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE

Privind  aprobarea PUZ-CONSTRUIRE LOCUINȚĂ,  str. Kis Zoltan, FN

mun.Reghin, jud.Mureș

             În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările  si completările ulterioare, Primarul Municipiului Reghin anunță publicul interesat asupra ELABORĂRII  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ-CONSTRUIRE LOCUINȚĂ,  str. Kis Zoltan, FN, mun.Reghin, jud.Mureș.

            Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de  hotărâre supus procesului de consultare  publică se pot depune la Centrul de Informare a Cetăţeanului din cadrul Primăriei municipiului Reghin, se pot transmite la adresa de email: office@primariareghin.ro sau prin fax la numărul 0265/512542, până la data de 05.11.2021.

Materialele transmise vor purta mențiunea:recomandare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea  PUZ-CONSTRUIRE LOCUINȚĂ,  str. Kis Zoltan, F.N mun.Reghin, jud.Mureș.

            Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de  hotărâre mai sus menționat,  supus consultării  publice,  vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

 Materialele informative se pot studia  la avizierul  Primăriei mun.Reghin şi  pe site-ul www.primariareghin.ro., secțiunea „transparență decizională”.

                                         

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*