Anunt proiect ,,Antreprenoriatul – de la idee la succes!”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlul proiectului ” Antreprenoriatul – de la idee la succes !”

Contract: POCU/82/3/7/105887

ANUNȚ

SC YMAC SABY COMPANY SRL, cu sediul în Sântana de Mureș, str. Liliacului, nr. 509/3, jud. Mureș; punct de lucru: TARGU MURES, STR. STELELOR, NR. 6/5, JUD. MURES; adresa de corespondenta: Targu Mures, str. Bolyai Farkas, nr. 11, ap. 6, etaj 1, cod postal 540064, Jud. Mures, cod de înregistrare fiscală 31252148, telefon 0745758596, e-mail: ymaccompany@yahoo.com  , achiziționează prin procedură competitivă conform Ordinului 1284/2016 servicii de organizare evenimente pentru proiectul “Antreprenoriatul – de la idee la succes!”, Cod proiect 105887, derulat în regiunea Centru.

Contractul are o durată de 30 zile. Valoarea estimată a contractului este de 140.654,62 lei fără TVA.

Ofertele pot fi trimise până la data de 25.10.2021, ora 12.00 prin poștă/curier/personal la adresa Târgu Mureș, str. Bolyai Farkas, nr.11, ap.7, jud. Mureș. Oferta trebuie să conțină opis, să aibe paginile numerotate și să fie predate atât în format tipărit căt și electronic (în plic documentația scanată pe stick, individual, conform opis).

Detalii suplimentare privind documentația pentru ofertanți pot fi solicitate la e-mail ymaccompany@yahoo.com .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*