Anunț proiect “Susținem tranziția tinerilor NEETS spre piața muncii”

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 1 “Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”

Obiectiv specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile

Obiectiv specific 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta.

Titlul proiectului: „Susținem tranziția tinerilor NEETS spre piața muncii”

Contract POCU/908/1/3/150586

ANUNȚ

SC YMAC SABY COMPANY SRL, cu sediul în Sântana de Mureș, str. Liliacului, nr. 509/3, jud. Mureș, adresa de corespondență: Târgu Mureș, str. Bolyai Farkas, nr. 11, ap. 6, etaj 1, cod poștal 540064, jud. Mureș, telefon: 0740030767, e-mail: neets150586@consultantams.ro, achiziționează prin procedură competitivă conform Ordinului 1284/2016 servicii de organizare evenimente pentru proiectul “Susținem tranziția tinerilor NEETS spre piața muncii”, Cod proiect 150586, derulat în regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est, Sud Muntenia.

Contractul are o durată de 18 luni. Valoarea estimată a contractului este de 481.008,24 lei fără TVA.

Ofertele pot fi trimise sau depuse personal până la data de 30.08.2021, ora 12.00 la adresa Târgu Mureș, str. Bolyai Farkas, nr.11, ap.7, jud. Mureș.

Detalii suplimentare privind documentația pentru ofertanți pot fi solicitate la e-mail neets150586@consultantams.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*