Comunicat de presă privind demararea proiectului ,,NEET – Nu Exclude Educația Ta,,

COMUNICAT DE PRESĂ

PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI

„NEET – Nu Exclude Educatia Ta!”

Contract de finanțare nr. POCU/885/2/5/146765

SC YMAC SABY COMPANY SRL în parteneriat cu GRANT CONSULTING SRL implementează în perioada 20.07.2021 – 31.12.2023 proiectul cu titlul “ NEET – Nu Exclude Educatia Ta!”, cod SMIS 146765.

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea cu 420 de tineri Neets a numarului de tineri someri cu varsta între 16 – 29 ani, înregistrati la ANOFM/AJOFM care se reîntorc în educatie în programe de tip a doua sansa, in special a celor din categorii defavorizate, roma/rural, sporirea nivelului de constientizare a rolului educatiei prin campanii de informare, contribuirea directa la scaderea ratei abandonului scolar, inclusiv prin oferirea unor masuri de sprijin financiar pentru cursanti. Proiectul isi propune imbunatatirea posibilitatilor de încadrare a minimum 420 tineri NEET someri înregistrati

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1 –OS1. Inregistrarea in grupul tinta a 420 de tineri NEETs, din care minim 10% vor fi de etnie roma, minim 30% vor fi din mediul rural si minim 30% vor avea nivel de ocupabilitate C si D, pe durata celor 31 luni de implementare, in vederea oferirii catre acestia de servicii specializate de ocupare si educatie de tip “A doua sansa”, in scopul cresterii oportunitatilor de integrare pe piata muncii.(corespunde A1.1).

OS2– Imbunatatirea capacitatii de ocupare a 420 tineri NEETs someri cu varsta intre 16 – 24 ani, pe parcursul a 31 luni,prin furnizarea de servicii de ocupare: informare, consiliere, plan personalizat de interventie. Ca urmare a acestui obiectiv, 420 tineri NEETs vor fi indrumati spre incadrarea in programe de tip “A doua sansa” si absolvirea acestora. (corespunde A1.2)

OS3 – Incadrarea si sustinerea in programe de tip “A doua sansa” a 420 tineri NEETs si obtinerea a minim 278 de absolventi prin furnizarea a 28 de grupe de educatie. Ca urmare a acestui obiectiv vor obtine diplome de absolvire 278 de persoane si vor fi crescute performantele profesionale ale participantilor, precum si posibilitatea consolidarii unei cariere. (corespunde A2 si contribuie la atingerea TS1, TS2, TS5, TS6).

OS4 – Cresterea nivelului de informare a grupului tinta cu privire la avantajele aduse de participarea la programe de educatie de tip “A doua sansa”, prin implementarea a 20 de CAMPANII DE PROMOVARE A PROGRAMULUI „A DOUA SANSA” SI A MASURILOR COMPLEMENTARE pe parcursul a 27 de luni si organizarea unui studiu tematic in acest sens. Informatia redusa este unul dintre principalii factori ai participarii reduse la programe de educatie de tip “A doua sansa”, astfel inca urmatorul obiectiv urmareste sa contribuie indirect la cresterea participarii tinerilor NEETs la programe de educatie de tip “A doua sansa” prin familiarizarea acestora cu beneficiile absolvirii invatamantului obligatoriu si crearii unei cariere de succes (corespunde activitatii A3).

OS5 – Promovarea initiativelor locale, a unei societati egalitare si a inovarii sociale prin crearea retelei de parteneriate pentru integrarea tinerilor NEETs someri pe piata fortei de munca prin crearea a 15 parteneriate/retele/platforme de colaborare cu actori relevanti ai mediului de afaceri / academic / de formare / sectorul public, precum si prin organizarea a 8 SESIUNI DE PROMOVARE TEME SECUNDARE, educationale si ludice. Astfel, se va stabili un cadru favorabil insertiei profesionale a acestora, facilitand accesul la informatii si oportunitati de ocupare. Reteaua se va constitui ca un instrument al sustenabilitatii proiectului. (corespunde A3 si contribuie la indeplinirea tuturor temelor secundare).

OS6 – Stimularea participarii la programe de educatie de tip “A doua sansa”, prin masuri de sprijin financiar pentru cei 278 de absolventi (corespunde activitatii A4). OS6 contribuie la mentinerea membrilor grupului tinta in activitatile proiectului, pana la finalizarea programelor care li se adreseaza, prin masuri de sprijin financiar pentru stimularea participarii in cadrul programului „A doua sansa”, in valoare de 1800 lei/absolvent pentru fiecare dintre cei 278 de absolventi,fiind corelat cu A4 si cu indicatorul de realizare 4S70 si 4S149. Rezultate: 278 de subventii in valoare de 1800 lei pt fiecare dintre cei 278 de absolventi.

Activitati propuse pentru grupul tinta :

 • Activitati de orientare si consiliere
 • Promovarea programului de tip ”A doua sansa” si a masurilor complementare prin organizarea a 20 de campanii de informare respective a 8 sesiuni de promovare teme secundare
 • Programe educationale de tip ”A doua sansa”
 • Sprijin financiar

Proiectul isi propune imbunatatirea posibilitatilor de încadrare a minimum 420 tineri NEET someri înregistrati la Serviciul Public de Ocupare (SPO) :

 • Din care rroma : 10% din 4S224 = 42 PERSOANE
 • Din zona rurala: 30% din 4S224 = 126 PERSOANE

Acest obiectiv general si obiectivele specifice se vor indeplini prin intermediul urmatoarelor activitati :

– implicarea in proiect a 420 de tineri NEETs someri cu vârsta între 16 – 29 ani

420 de tineri NEETs someri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrati, vor beneficia de servicii de consiliere si orientare a carierei pe tot parcursul vietii (4 ore orientare/consiliere individuale + 2 intalniri / grupa * 4 ore), avand ca scop aducerea/ readucerea în sistemul de educatie si formare tinerii care nu si-au finalizat educatia obligatorie

420 de planuri personalizate de interventie, diferentiate în functie de nevoi specifice si vârsta

 • Programe de tip  ”A doua sansa”– învatamânt primar: 210 persoane – 15 persoane / grupa = 14 grupe
 • TOTAL ORE A doua sansa – învatamânt primar: 14 grupe * 704 ore = 9856 ore
 • Progame de tip ”A doua sansa” – învatamânt secundar inferior – acesta din urma având si o componenta de pregatire profesionala: 210 persoane – 15 persoane / grupa = 14 grupe
 • TOTAL ORE A doua sansa – învatamânt secundar inferior: 14 grupe * 1391 ore = 19474 ore

–    Total ore stagii practica: 720 ore * 7 grupe = 5.040 ore (120 ore TIC / grupa)

Promovarea programelor de tip ”A doua sansa” organizate

 1. Organizarea a 20 de campanii (minim 600 de participanti) si prin efectuarea studiului thematic
 2. Acordarea de masuri de sprijin: subventii pentru 278 de absolventi din GRUPUL TINTA – cuantumul maxim al subventiei care poate fi acordata este de 1.800,00 RON/ nivel de studiu promovat, inclusiv pentru participarea la stagiul de pregatire practica de 720 de ore pentru obtinerea certificatului de calificare profesionala de nivel 3
 3. Promovarea unei retele de parteneriate sociale ce vizeaza solutionarea insertiei profesionale a NEETs.

Masurile propuse vor genera beneficii pentru persoanele din grupul tinta, precum:

 1. dezvoltarea unei atitudini pozitive fata de educatie;
 2. un nivel mai bun de informare si intelegerea importantei participarii la educatie;
 3. obtinerea diplomei de invatamant obligatoriu relevante pe piata muncii, ce le intaraste avantajul competitiv profesional, posibilitatea de dezvoltare profesionala si independentizare;
 4. asimilarea cunostintelor de practica, precum si aptitudini si atitudini esentiale, printre care se numara creativitatea, spiritul de initiativa, tenacitatea, spiritul de ajutor, capacitatea de intelegere a riscului si un simt al responsabilitatii, consolidandu-si pozitia in societate si in comunitatea din care fac parte.

Beneficiile pentru membrii grupului tinta rezida in ambitia de a finaliza o etapa in educatia obligatorie, printre care se numara spiritul de initiativa, tenacitatea, spiritul de echipa, capacitatea de intelegere a riscului si un simt al responsabilitatii, precum si reala posibilitate de ocupare dupa absolvire.

Grupul tinta al proiectului – beneficii, eligibilitate, dosarul de inscriere

 • Toate serviciile oferite vor fi gratuite;
 • Vor fi oferite subventii pentru participarea in activitatile proiectului, pentru cei 278 de absolventi in valoare de 1800 lei;
 • Includerea persoanelor din grupul tinta in diferitele activitati ale proiectului se va face dupa evaluarea initiala a acestora, in functie de optiunile personale si asteptarile privind educatia;
 • Va fi acordata o atentie deosebita tinerilor NEETs din categoriile defavorizate (etnici romi, persoane cu domiciliul in mediul rural, tineri fara studii, precum si tinerii NEETs cu nivel de ocupabilitate C si D);
 • Serviciile de educatie de tip “A doua sansa” oferite vor fi orientate catre GT avand in vedere, profilul ocupational al GT, nivelul de ocupabilitate si optiunile personale.

Grupul tinta al proiectului este alcatuit exclusiv tineri NEETs someri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrati la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM prin unitatile cu personalitate juridica din subordine, AMOFM si AJOFM), care au parasit prematur sistemul de educatie (inclusiv cei care nu au fost înscrisi în sistemul de educatie, potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 5248/31.08.2011, cu modificarile si completarile ulterioare).

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 4.690.104,08 lei din care: 3.787.259,06 lei contribuția Uniunii Europene, 668.339,84 lei contribuția din bugetul național al României și 234.505,18 lei contribuția Beneficiarului.

Proiectul beneficiază de co-finanțare din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs, Prioritatea de investiţii 8.ii. Integrare durabilă pe piaţa muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, educaţie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială şi a tinerilor din comunităţile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a „garanţiei pentru tineret”, Obiectiv Specific 2.4 – Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială – regiunile Centru, Vest, Nord-Vest și Nord-Est.

Va invitam la conferinta de lansare a proiectului, care va avea loc in data de 02.08.2021 la Hotel Alesia, loc. Corunca, jud. Mures

Date de contact:

SC YMAC SABY COMPANY SRL

Tg. Mureș, str. Bolyai Farkas, nr. 11, ap. 6, etaj 1, cod poștal 540064, jud. Mureș

E-mail: neets146765@ymacsabycompany.ro

Tel. 0745758596

SOTAN CAMELIA VOICHITA

Reprezentant legal

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*