Rectificare bugetară adoptată de Consiliul Județan Mureș

În cadrul ședinței ordinare a lunii iulie, consilierii județeni au aprobat rectificarea bugetului județean după cum urmează: pentru Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni s-a suplimentat bugetul de investiții cu suma de 25.000 lei pentru achiziționarea unui incubator închis standard, obiectiv finanțat de la bugetul de stat, respectiv buget local; pentru Spitalul Clinic Județean Mureș s-au suplimentat sumele provenite din prestări servicii medicale spitalicești, din contractele cu casele de asigurări de sănătate, din contractele încheiate cu DSP din sumele alocate de la bugetul de stat pentru programe naționale de sănătate, din subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate, precum și din subvenții de la bugetul local cu 8.385.000 lei.

De asemenea, consilierii au aprobat Raportul privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 30 iunie 2021.

Reparații la acoperișul Bibliotecii Teleki

Consiliul Județean și-a exprimat, printr-o hotărâre adoptată astăzi, acordul pentru realizarea lucrării “Reparații acoperiș la Biblioteca Teleki-Bolyai” de către Biblioteca Județeană Mureș. Valoarea investiției se ridică la peste 700.000 de lei. Acordul proprietarului pentru realizarea lucrării, exprimat prin hotărârea de Consiliu, nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor, beneficiarul fiind dator a obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, potrivit legii.

Susținere pentru promovarea destinației ”Colinele Transilvaniei”

Bazele acordului intitulat „Parteneriatul pentru dezvoltarea şi promovarea destinaţiei de ecoturism Colinele Transilvaniei” au fost puse de un grup de lucru constituit în acest scop, după aprobarea, în vara lui 2016, a Planului de Management a sitului Natura 2000 denumită generic Podișul Hârtibaciu – Sighişoara Târnava Mare – Olt. Prin scrisoarea de susținere adoptată astăzi de consilierii județeni, Consiliul Județean Mureș va include Unitatea de Management a destinaţiei Colinele Transilvaniei pe lista participanţilor la consultările județene ce vor avea loc pe subiecte legate de turism şi dezvoltarea infrastructurii de bază, va colabora  la evenimentele organizate de aceasta în localitățile de pe raza județului Mureș și va organiza întâlniri periodice pentru armonizarea şi completarea planurilor de acţiuni pe termen scurt şi mediu, în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului şi promovarea resurselor, dar şi a domeniilor conexe.

Program de interes județean pentru automobilismul sportiv

Autoritatea județeană a doptat un proiect ce vizează aprobarea Programului de interes public judeţean „Continuarea tradiției automobilismului sportiv în județul Mureș” şi a convenţiei de cooperare pentru implementarea acestuia. Obiectivul acestuia constă în crearea cadrului pentru practicarea activităților automobilistice sportive prin atragerea copiilor și tinerilor către sport. Programul înaintat are drept scop organizarea de antrenamente pentru piloții legitimați ai Clubului Sportiv Municipal, respectiv organizarea de acţiuni/activităţi sportive automobilistice, ca o alternativă a petrecerii timpului liber şi a educaţiei pentru mişcare a întregii colectivităţi precum și selecţia şi promovarea tinerilor cu calităţi deosebite.

Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Mureş

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*