Participarea echipei din cadrul proiectului”DE LA MARGINALIZARE LA INTEGRARE!”, ID: 115353la evenimentul MARATON SCAUNUL DOMNULUI

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Apelul pentru proiecte POCU/18/4/4.1: Dezvoltare Locală integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate
Titlul proiectuluiDE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !
Contract: POCU/18/4/1/115353
 

COMUNICAT DE PRESĂ

Primaria Comunei Deda în parteneriat cu Liceul Tehnologic Vasile Netea din Deda, Unic Sports SRL și Ioanida Turism SRL
anunţă participarea echipei din cadrul proiectului
 din cadrul proiectului
„DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !”, ID: 115353
la evenimentul MARATON SCAUNUL DOMNULUI,

organizat de Asociatia Eco Reghin, în parteneriat cu Primăria Deda
Sâmbătă 22 Mai 2021, începând cu ora 14,00
 În cadrul Activitatii A7 Derularea campaniei de informare si constientizare in domeniul combaterii discriminarii si actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea, actiuni de facilitare si mediere pt identificarea si consolidarea de parteneriate pt rezolvarea problemelor comunitatii, SubActivitatea 7.2 Acţiuni de facilitare si mediere pentru identificarea şi consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunităţii printr-o abordare participativă, vă invităm împreună cu toată echipa de implementare a proiectului, echipa de voluntari implicați în proiect, precum și partenerii din proiect, actori sociali și economici relevanți pentru identificarea de soluții adecvate, inovative, care să contribuie la rezolvarea principalelor probleme ale comunității, pentru asigurarea sustenabilității serviciilor inițiate prin proiect și dezvoltarea comunității.

Scopul asociației este dezvoltarea durabilă a comunităților situate în zona montană și în cea adiacentă acesteia, zona Reghinului, atragerea oamenilor în practicarea activităților ecologice, a sporturilor de masă și ecoturismului, a turismului specializat sau de agrement, în condiții de deplină siguranță, cu respectarea și protejarea mediului înconjurător.

Maraton Scaunul Domnului este o competiție individuală de alergare montană  și anduranță care constă în parcurgerea în urcare și coborâre a unor trasee montane prestabilite.
Competiția este deschisă tuturor amatorilor acestui sport cât și profesioniștilor cu vârsta de peste 18 ani împliniți la data evenimentului.
Pot participa și persoane care au 16 ani împliniți numai cu procură notarială de aprobare din partea ambilor părinți sau a tutorelui legal, și adeverință de la medic că sunt apți pentru efort fizic în vedere participării la eveniment de tip alergare montană (cros, semimaraton, maraton). La categoria ”DRUMEȚIE”, minorii sub 15 ani trebuie înscrişi de reprezentantul legal (părinte sau tutore) pe răspunderea acestuia. Dacă ocrotitorul legal nu este părintele ci tutorele, atunci e necesară şi o dovadă corespunzătoare care atestă calitatea de tutore a celui care semnează declaraţia notarială sau olografă la faţa locului. Înscrierea pe site prin înregistrarea unei vârste diferite decât cea reală atrage după sine eliminarea din concurs.

Valoarea totală eligibilă a proiectului rămâne 27.195.393,50 lei

  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 22.798.887,48 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 3.759.666,48lei;
  • Valoarea cofinanţării: 636.839,54

Persoana de contact:
Carmen COTRUȘ – Manager proiect

telefon 0745830435
e-mail: deda@consultantams.ro
https://www.facebook.com/proiect.deda

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*