Anunt proiect – “Calificarea=cheia cunoașterii!”

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 – Educație și competențe

Obiectiv specific 6.12. – Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale

Titlul proiectului: Calificarea=cheia cunoașterii!

Contract POCU/726/6/12/136127

ANUNȚ

SC YMAC SABY COMPANY SRL, cu sediul în Sântana de Mureș, str. Liliacului, nr. 509/3, jud. Mureș, adresa de corespondență: Târgu Mureș, str. Bolyai Farkas, nr. 11, ap. 6, etaj 1, cod poștal 540064, jud. Murșs, telefon: 0740030767, e-mail: calificarea@ymac-company.ro, achiziționează prin procedură competitivă conform Ordinului 1284/2016 servicii de organizare evenimente pentru proiectul “Calificarea=cheia cunoașterii!”, Cod proiect 136127, derulat în regiunile Nord Vest, Vest, Centru, Nord Est, Sud Est, Sud și Sud Vest.

Contractul are o durată de 22 luni. Valoarea estimată a contractului este de 785.126,05 lei fără TVA.

Ofertele pot fi trimise până la data de 29.04.2021, ora 12.00 prin e-mail la calificarea@ymac-company.ro  sau la adresa Târgu Mureș, str. Bolyai Farkas, nr.11, ap.7, jud. Mureș.

Detalii suplimentare privind documentația pentru ofertanți pot fi solicitate la e-mail calificarea@ymac-company.ro  .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*