Proiectul A.C.A.S.A. finalizat

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020


Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare 
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlul proiectului ” A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie”
Contract: POCU/89/3/7/107667

COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizarea proiectului “A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranță, Ambiție”
 
Societatea SC UNIC SPORTS SRL anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul “A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranță, Ambiție”, contract de finanțare POCU/89/3/7/107667/18.09.2017 (cod SMIS: 107667).
Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare.
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 este Ministerul Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar este OIRPOSDRU Regiunea Centru.
Proiectul a fost derulat în perioada 19.07.2017 – 11.03.2021, în regiunile Centru, Nord Est, Nord Vest și Sud Est și a avut o valoare totală de 20.800.687,59 lei, finanțarea nerambursabilă a fost de 17.594.302,18 lei din Fondul Social European, finanțarea din bugetul național a fost de 3.104.876,86 lei, iar valoarea cofinanțării a fost de  101.508,55 lei.
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 630 persoane care au dorit să dezvolte o activitate independentă, precum și subvenționarea a 76 de planuri de afaceri în vederea creșterii ocupării persoanelor din Regiunile Centru, Nord Est, Nord Vest și Sud Est prin susținerea înființării întreprinderilor cu profil nonagricol în zonele urbane ale regiunilor pe perioada proiectului. Prin obiectivul general al proiectului s-a urmărit formarea în antreprenoriat a 630 persoane care doresc să demareze o activitate independentă, dintre care – persoane care beneficiază de sprijin, din care: – Angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă – 50 persoane; persoane care beneficiază de sprijin: 130 persoane; persoane care beneficiază de sprijin, din care: – șomeri și inactivi: 450 persoane, conform secțiunii grup țintă din ghidul solicitantului condiții specifice și secțiunii indicatori prestabiliți de realizare din sistemul informatic MySMIS2014.
Astfel, în urma implementării proiectului au fost obținute următoarele rezultate: 607 persoane înscrise în grupul țintă care au urmat cursul de dezvoltarea competențelor antreprenoriale, 70 de întreprinderi înființate și funcționale la finalizarea proiectului, fiecare dintre acestea având minim 2 angajați.
În ceea ce privește impactul investiției, la nivelul regiunilor Centru, Nord Est, Nord Vest și Sud Est, ca urmare a dobândirii de competențe antreprenoriale cât și prin creșterea accesului persoanelor din grupul țintă la informații privind inițierea și dezvoltarea unei afaceri, aceștia s-au implicat în dezvoltarea unor proiecte antreprenoriale proprii. Totodată, în urma participării la proiect, beneficiarii au putut răspunde mai bine provocărilor de pe piața forței de muncă prin dobândirea unor abilități socio-profesionale căutate într-o economie competitivă.
 
Persoană de contact:
Crișan Ioana-Maria – Manager proiect
Telefon: 0740 075 131
e-mail: diaspora.acasa@unicsports.ro
https://www.facebook.com/diaspora.acasa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*