Spitalul Clinic Universitar „George Emil Palade” din Târgu Mureș, un nou proiect marca UMFST

Spitalul Clinic Universitar „George Emil Palade” din Târgu Mureș care va fi construit și administrat de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș (UMFST) este gândit ca o componentă a Parcului Universitar Științific și Tehnologic “Novum Forum”, pentru înființarea căruia s-a depus de către universitate documentația proiectului de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Este un proiect complex, pentru care se așteaptă evaluarea, fiind singurul proiect de acest fel depus în Regiunea Centru.

Parcul Universitar Științific și Tehnologic “Novum Forum” va fi constituit dintr-un ansamblu de clădiri, astfel:

  1. Spitalul Clinic Universitar „George Emil Palade”– Componentă a Parcului Universitar Științific și Tehnologic Novum Forum – format din clădirile C1, C2 si C3, acestea având funcțiuni de CLINICAL LAB (CL) și LIVING LAB (LL).
  2. Incubator Tehnologic și de Afaceri – Componentă a Parcului Universitar Științific și Tehnologic Novum Forum – clădirea C4 (Incubator Tehnologic și de Afaceri).

Funcțiunile sale vor fi următoarele:

mail

 

CLINICAL LAB: va fi pregătit pentru a putea acomoda activități aplicate într-un spectru de specialități medicale relevante pentru activitatea Universității mai ales în domenii medicale care sunt deficitare în spitalele publice din Tîrgu Mureş, dar și la nivel național, precum și cele care sunt de înaltă tehnologie: chirurgia minim invazivă și chirurgia robotică, chirurgia de transplant, ginecologia oncologică, neurologia recuperatorie, cardiologia minim invazivă, radiologia şi imagistica, nefrologia și dializa, gastroenterologia minim invazivă diagnostică și terapeutică.
LIVING LAB: în acest departament se vor desfășura activități de transfer tehnologic și de cercetare aferente dezvoltării experimentale/testării/validării de produse și servicii inovative cu implicarea interactivă a stakeholderilor din actul medical – pacienți, personal medical, furnizori de tehnologie, companii de farmaceutică, IMM-uri din domeniul medical.
TECH INCUBATOR: Clădirea C4 va avea legături fizice și funcționale cu clădirile existente C1, C2 si C3 și va avea funcțiunea de Incubator Tehnologic și de Afaceri în care vor fi derulate activități de diseminare la scară largă a rezultatelor activităților de cercetare, inclusiv predare, publicare și transfer de cunostințe. Clădirea va fi amenajată și dotată echivalent cu un centru de date pentru a putea deservi trei categorii de stakeholderi: cercetători din cadrul Universității sau din cadrul altor universități și entități de cercetare, startup-uri și spin-off-uri care dezvoltă noi servicii și produse în domeniile de specializare inteligentă ale parcului și IMM-uri sau corporații din domeniul tehnologiilor medicale, al serviciilor medicale și al farmaceuticii ce desfașoară în cadrul parcului activități de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic pe perioade medii – lungi (3-5 ani).

mail (1)

 

Prin intermediul componentei de Spital Clinic Universitar, se vor asigura nu doar servicii medicale de performanță, dar și suport pentru procesul de învățământ destinat studenților, masteranzilor și doctoranzilor precum și pregătire medicală pentru medicii rezidenți.

Spitalul Clinic Universitar „George Emil Palade” va avea și o functiune de cercetare importantă. El va crea cadrul potrivit pentru studiile clinice în scopul dezvoltării de noi produse/servicii medicale și mediul pentru cercetarea inter și multidisciplinară, care îmbină medicina – tehnologia – infomația – serviciile – aspecte de etică – aspecte juridice – soft skills – domenii în care UMFST își pregătește studenții.

Prin funcțiunea de transfer tehnologic a rezultatelor cercetării şi valorificarea acestora prin activităţi economice, Spitalul Clinic Universitar „George Emil Palade” va reprezenta mediul de testare și implementare a serviciilor și tehnologilor pentru o medicină modernă – aparatură și instrumentar inovativ, procedee și terapii mai eficiente, noi formule de medicamente, abordări moderne de e-health/telemedicină, pentru testarea echipamentelor medicale de ultimă generație, a ideilor inovative ale echipelor de studenți și cercetători din regiune, preocupate de inovare în sănătate, colaborări de tip bridge grants.

Prin toate aceste aspecte, Parcul Universitar Științific și Tehnologic “Novum Forum” va contribui în mod direct la creșterea calității actului medical desfășurat în cadrul Spitalului Clinic Universitar „George Emil Palade” – care va deveni nu numai un spital nou, modern, curat, fără incidență de infecții nosocomiale, dar va influența în mod direct creșterea calității vieții în regiune. Această abordare se înscrie în tendințele moderne la nivel mondial în domeniul sănătății, și anume cel de Leading Transformation In Healthcare, prin care zonei de intervenție medicală i se asociază cea de cercetare aplicată și dezvoltare tehnologică pentru îmbunătățirea rapidă și cu impact major asupra actului medical.

Compartimentul Relații Publice UMFST

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*