PRACTICA – UN PAS SPRE DEZVOLTARE: vă aducem la cunoștință conferința de încheiere

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 
Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului  PRACTICA – UN PAS SPRE DEZVOLTARE”
Contract: POCU/90/6/19/109352

COMUNICAT DE PRESĂ

 

                         SC FORMPROF SERVICII SRL – Solicitant, in parteneriat cu :

                                  Partener 1 – SC Ioanida Turism SRL

ANUNȚĂ ORGANIZAREA CONFERINȚEI DE ÎNCHEIERE A  PROIECTULUI                               „PRACTICA – UN PAS SPRE DEZVOLTARE”

în data de 05.10.2020, ora 11,00  la Hotel Alesia, din localitatea Corunca, calea Sighișoarei, nr. 397, judetul Mures.

 

În cadrul conferintei de incheiere a proiectului se vor prezenta principalele obiective ale proiectului si rezultatele obtinute  in urma implementarii acestuia. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 si va fi implementat in Targu Mures, judetul Mures.

Proiectul „ Practica – un pas spre dezvoltare” a avut ca scop, facilitarea insertiei pe piata muncii si dezvoltarea aptitudinilor de munca a elevilor si studentilor prin crearea unui parteneriat intre unitati de invatamant si mediul de afaceri. Prin obiectivul general al proiectului s-a urmarit ca:

  • 20 de studenti sa beneficieze de sprijin pentru tranzitia de la scoala la viata activa;
  • 330 de elevi sa beneficieze de sprijin pentru participarea la programe de educatie/FP.

 

Obiectivul general al proiectului este facilitarea inserției pe piața muncii și dezvoltarea aptitudinilor de muncă a elevilor prin crearea unui parteneriat între unități de învățământ și mediul de afaceri.

Valoarea totală eligibilă nerambursabilă: 2.221.882,80 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 1.794.170,48 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 316.618,32 lei
Valoarea cofinanțării: 111.094,13 lei

Persoana de contact:
Sîngeorzan Violeta – manager proiect
Tel. 0770 315726
Email: stagii.practica@formprof.ro

 

sigle jos formprof

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*