APIA lansează 3 scheme noi de sprijin pentru fermieri!

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Centrul Județean Mureș (APIA Mureș), aduce la cunoștința fermierilor lansarea a 3 noi scheme de sprijin în cadrul Măsurii 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19 din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020, respectiv în sectorul zootehnic – bovine; sectorul zootehnic – ovine și / sau caprine; în sectorul vegetal – legume-fructe și cartofi.

 

 

Sprijinul are în vedere atenuarea problemelor legate de lichidități care periclitează continuitatea activităților agricole, respectiv a producției primare în agricultură, în sectoarele ante-menționate, acestea fiind cele mai afectate de impactul COVID-19.

Având în vedere pierderile suferite din cauza pandemiei de COVID- 19, fermierii vor fi sprijiniți în vederea reluării fluxului tehnologic normal al fermei și menținerea viabilității fermelor.

 

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară raportată la dimensiunea fermei și urmează să fie plătit până la 30 iunie 2021, pe baza cererii de sprijin aprobată de autoritatea competentă, APIA Mureș, până la 31 decembrie 2020.

 

Potențialii beneficiari ai acestor tipuri de  sprijin temporar cu caracter excepțional sunt fermierii activi, conform definiției legislației naționale, crescători de animale din speciile bovine, ovine/caprine, și/sau fermieri din sectorul vegetal, respectiv cei din sectorul de legume-fructe și cartofi, înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, care au depus cerere unică de plată în anul 2020 și care respectă criteriile de eligibilitate, specifice schemei de sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19.

 

 

 

 

 

 

Fermierii activi sunt:

  • beneficiarii care au îndeplinit calitatea de fermier activ și au încasat plăți directe conform dovezilor verificabile aferente cererii unice de plată din campania 2019;
  • beneficiarii care au solicitat plăți directe pentru prima dată în anul 2020 și îndeplinesc prevederile OM nr.619/2015 cu modificările şi completările ulterioare.

 

Cererile de solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepțional aferente sectoarelor bovine, ovine, caprine, sectorului legume-fructe și cartofi, însoțite de documentele generale și specifice, pot fi depuse la centrul județean Mureș, respectiv la centrele locale arondate ale APIA Mureș, unde au fost depuse cererile unice de plată aferente anului 2020, sau transmise prin fax, poștă sau în format electronic, scanat prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar pe fiecare pagină a documentului transmis.

 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 284/23.09.2020, cererile de sprijin se depun la centrele județene/locale ale APIA începând cu data de 25 septembrie 2020, până la data de 23 octombrie 2020.

Alocarea financiară, la nivel național, pentru această măsură este de 150 milioane de euro.

 

Pentru mai multe detalii privind condițiile generale și specifice de acordare a Sprijinului temporar cu caracter excepțional, se poate consulta  Ghidul solicitanților pentru măsura 21 – sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza covid-19 (articolul 39b) accesând linkul http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-de-stat-covid-19/masura-21. precum și linkul www.apiamures.ro

 

APIA Centrul Județean Mureș, precum și centrele locale arondate acestuia  vor lua toate măsurile necesare pentru a informa prin propriile mijloace potențialii beneficiari pe care i-a identificat din datele deținute conform cererilor unice de plată depuse în campania 2020, le va transmite cererile de acordare a sprijinului, pre-tipărite si personalizate, potențialilor beneficiari, în vederea completării lor și le va acorda sprijinul necesar pentru întocmirea corectă și în termen a dosarelor în vederea accesării acestor tipuri de scheme de sprijin cu caracter temporar și excepțional.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*