Ajutoare de stat pentru susţinerea sectorului zootehnic

 APIA – Centrul Județean Mureș anunță că începând de astăzi, 4 septembrie 2020,  primește cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovin / suin / avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19.

Toate cererile se pot depune numai la sediul Centrului Județean Mureș. Ținând cont de contextul actual, cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative, pentru oricare dintre aceste ajutoare de stat, se pot transmite și prin fax, poștă sau în format electronic prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură pe fiecare pagină a documentului transmis.

Formularele cererilor de solicitare a ajutoarelor de stat se regăsesc în actele normative adoptate, respectiv în OUG. nr 149/27.08.2020,  publicată în Monitorul Oficial nr. 808 din data de 02.09.2020, OUG. nr.150/27.08.2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 809 din data de 02.09.2020, OUG nr.151/27.08.2020 publicată în Monitorul Oficial nr.810 din data de 02.09.2020 și pot fi descărcate de pe site-ul APIA www.apia.org.ro, accesând următorul link: http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-de-stat-covid-19

Pe lângă alte condiții și documente care dovedesc îndeplinirea acestora, respectiv documentele de natură administrativă care trebuie să însoțească cererile depuse, prevăzute de actele normative menționate, aducem la cunoștință aspectele cele mai importante referitoare la acordarea acestor ajutoare de stat, astfel:

 

– Pentru sectorul creșterii bovinelor, cererile vizează obținerea ajutorului de stat în valoare de 100 Euro/cap eligibil, fiind eligibili deținătorii a minim 91 capete femele, bovine adulte, cu vârsta de minim 24 de luni la data de 01.07.2020, astfel cum sunt acestea identificate în registrul național al exploatațiilor (RNE), în exploatații cu cod ANSVSA la aceeași dată.

– Ajutorul de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin se acordă crescătorilor care dețin animale din această specie cu condiția să fi desfășurat activitate de îngrășare și/sau reproducție a suinelor în semestrul I al anului 2020, cu excepția celor care dețin exploatații aflate în imposibilitate de populare din cauza măsurilor de restricție sanitare veterinare generate de evoluția pestei porcine africane. Ajutorul de stat se acordă pe capacitatea de producție deținută de beneficiar, echivalent UVM, funcție de categoriile de suine, respectiv, suine la îngrășat și animale de reproducție. Cuantumul ajutorului este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproducție (scroafe și scrofițe).

– Ajutorul de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol se poate acorda crescătorilor de păsări care au desfăsurat activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor pentru carne sau ouă, în semestrul I al anului 2020; Ajutorul de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol se acordă pe capacitatea de producție deținută de beneficiar, echivalent UVM, în funcție de speciile și categoriile de păsări, respectiv, pui de carne, pui de curcă, găini ouătoare, găini rase grele și pui eclozionați. Cuantumul ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,03 UVM pentru pui de carne, pui de curcă și pui eclozionați, respectiv 0,014 UVM pentru găini ouătoare și găini rase grele.

Precizăm că în cazul fiecărui tip de ajutor de stat, valoarea totală ce poate fi acordată unui beneficiar nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro. De asemenea este important de precizat faptul că beneficiarii, din categoria persoanelor fizice autorizate, Întreprinderilor individuale, Întreprinderilor familiale sau a persoanelor juridice potențial beneficiare trebuie  să nu se afle dificultate, respectiv reorganizare, lichidare sau faliment, în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31.12.2019, sau, în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 31.12.2019.

De asemenea precizăm faptul că pentru fiecare dintre aceste 3 tipuri de ajutor de stat, perioada de depunere a cererilor și a documentelor justificative, este de 20 de zile lucrătoare începând cu data de 4 Septembrie 2020″ se arată într-un comunicat de presă transmis de APIA.

 

APIA Centrul Județean Mureș va informa prin propriile mijloace pe potențialii beneficiari pe care i-a identificat din datele deținute și le va acorda sprijinul necesar pentru întocmirea corectă și în termen a dosarelor în vederea accesării acestor tipuri de ajutor de stat.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*