D.A.C.I.A-Dezvoltarea Aptitudinilor, Competențelor și Inițiativei Antreprenoriale!” – firme înființate în cadrul proiectului

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlul proiectului D.A.C.I.A – Dezvoltarea Aptitudinilor,Competentelor si Initiativei Antreprenoriale!
Contract: POCU/82/3/7/105674

 

COMUNICAT DE PRESĂ

S.C. YMAC SABY COMPANY S.R.L. – Solicitant, în parteneriat cu :  Partener 1 – S.C. UNICSPORTS S.R.L., Partener 2 – S.C. FORMPROF SERVICII S.R.L., Partener 3 – Asociatia Patronilor și Meseriașilor din județul Cluj și Partener 4 – S.C. VECOM S.R.L. în cadrul proiectului „D.A.C.I.A-Dezvoltarea Aptitudinilor, Competențelor și Inițiativei Antreprenoriale!” – ID 105674

VĂ ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ faptul că în cadrul proiectului au fost înființate un număr de 91 de societăți non agricole, în zonele urbane ale Regiunii  Nord – Vest. 91 de persoane declarate câștigătoare în cadrul concursului de planuri de afaceri au înființat societăți în următoarele județe : Bistrița – Năsăud, Bihor, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Cele 91 de persoane declarate câștigătoare în cadrul concursului de planuri de afaceri fac parte din grupul țintă al proiectului și au beneficiat de programe de formare antreprenorială, stagii de practică, servicii personalizate de consiliere/consultanță/mentorat în vederea implementării planului de afaceri, servicii de consiliere privind înființarea societății.

91 de societăți nou înființate au demarat implementarea planului de afaceri fiind sprijiniți de către administratorii schemei de minimis astfel:

  • 29 societăți monitorizate de către SC YMAC SABY COMPANY – Solicitant;
  • 15 societăți monitorizate de către SC UNICSPORTS – Partener 1;
  • 10 societăți monitorizate de către SC FORMPROF SERVICII – Partener 2;
  • 20 societăți monitorizate de către APM – Partener 3;
  • 17 societăți monitorizate de către SC VECOM –Partener 4.

Proiectul ”D.A.C.I.A – Dezvoltarea Aptitudinilor,Competentelor si Initiativei ntreprenoriale!” are ca OBIECTIV GENERAL dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 750 persoane care doresc să dezvolte o activitate independentă, precum și subvenționarea a 90 de planuri de afaceri în vederea creșterii ocupării persoanelor din regiunea Nord-Vest prin susținerea inființării întreprinderilor cu profil nonagricol în zonele urbane ale regiunii pe perioada proiectului

  • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 22.285.247,81 lei;
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 18.746.229,72 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 3.308.158,19 lei;
  • Valoarea cofinanţării: 230.859,90 lei

Persoană de contact:
Luca Dorin Viorel – Manager proiect
telefon 0770.102.678
e-mail: dacia@ymac-company.ro
https://www.facebook.com/Proiect Start-up Plus DACIA

D.A.C.I.A. Sigle jos

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*