PRACTICA – UN PAS SPRE DEZVOLTARE, finalizare activitate: CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR ȘI ELEVILOR

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 
Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului  PRACTICA – UN PAS SPRE DEZVOLTARE”
Contract: POCU/90/6/19/109352

COMUNICAT DE PRESĂ

S.C. FORMPROF SERVICII S.R.L. – Solicitant, în parteneriat cu :  Partener 1 – S.C. Ioanida Turism S.R.L., în cadrul proiectului „PRACTICA – UN PAS SPRE DEZVOLTARE!” – ID 109352

VĂ ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ faptul că în luna iunie 2020 s-a finalizat activitatea de  CONSILIERE ȘI ORIENTARE  PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR ȘI ELEVILOR, în urma căreia au fost obținute următoarele rezultate:

  • 330 de elevi consiliaţi din cadrul Colegiului Economic „Transilvania” – Târgu Mureș și a Liceului Tehnologic „Traian Vuia” – Târgu Mureș.
  •   20 de studenţi consiliaţi din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” – Târgu Mureș și a Universității de Medicină, Farmacie, Servicii și Tehnologie – Târgu Mureș.

Aceștia au trecut prin trei ședințe de consiliere, după cum urmează:

  • O primă şedinţă de consiliere individuală în care s-a făcut evaluarea celui consiliat de către consilier – 2 ore.
  • A doua sedinţă de consiliere individuală, în care pe baza raportului întocmit în urma evaluării s-a făcut consilierea carierei – 2 ore.
  • A treia sedinţă – consiliere de grup cu câte 4 persoane/grupă – total 4 ore /sedinţa.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea inserției pe piața muncii și dezvoltarea aptitudinilor de muncă a elevilor prin crearea unui parteneriat între unități de învățământ și mediul de afaceri.

Valoarea totală eligibilă nerambursabilă: 2.221.882,80 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 1.794.170,48 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 316.618,32 lei
Valoarea cofinanțării: 111.094,13 lei

Persoana de contact:
Sîngeorzan Violeta – manager proiect
Tel. 0770 315726
Email: stagii.practica@formprof.ro

sigle jos formprof

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*