PRACTICA – UN PAS SPRE DEZVOLTARE, despre activitățile care se desfășoară în anul II de proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 
Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
 

Titlul proiectului  PRACTICA – UN PAS SPRE DEZVOLTARE”
Contract: POCU/90/6/19/109352

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

S.C. FORMPROF SERVICII S.R.L. – Solicitant, în parteneriat cu :  Partener 1 – S.C. Ioanida Turism S.R.L., în cadrul proiectului „PRACTICA – UN PAS SPRE DEZVOLTARE!” – ID 109352

VĂ ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ activitățile care se desfășoară în anul II de proiect, perioada 18 iulie 2019 – 12 octombrie 2020:
Activitate: A 1. MANAGEMENTUL ȘI ADMINISTRAREA PROIECTULUI
Activitate: A 2. ACTIVITATEA DE COORDONARE A PARTENERILOR
Activitate: A 3.  ACTIVITĂȚI SUPORT – AFERENTE CHELTUIELILOR INDIRECTE (ACTIVITATE TRANSVERSALĂ)
Activitate: A5. CONSILIEREA ȘI ORIENTAREA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR ȘI ELEVILOR
Activitate: A 6. ORGANIZAREA ȘI DERULAREA PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ PENTRU ELEVI
A6.1. Înființarea și dezvoltarea firmelor de exercițiu
A6.3. Derularea programelor de stagii de practică pentru elevi – anul II
Activitate: A 7. ORGANIZAREA ȘI DERULAREA PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ PENTRU STUDENȚI
A 7.1. Înființarea și dezvoltarea întreprinderilor simulate
A 7.3. Derularea programelor de stagii de practică pentru studenți – anul II

Activitate: A 8. ORGANIZAREA CONCURSURILOR PE MESERII ȘI CELE DIN CADRUL TÂRGURILOR PENTRU FIRMELE DE EXERCIȚIU ȘI ÎNTREPRINDERILOR SIMULATE
A 8.4. Organizarea  și premierea în cadrul târgurilor pentru firmele de exercițiu – anul II
A8.5. Organizarea și premierea în cadrul concursului pe meserii – anul II
A 8.6. Organizarea  și premierea în cadrul târgurilor pentru întreprinderile simulate anul II
Activitate: A 9. ORGANIZAREA UNEI REȚELE PARTENERIALE ÎNTRE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI POTENȚIALI ANGAJATORI ÎN VEDEREA INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII
A 9.1 Crearea platformei de informare pentru studenți/elevi și potențiali angajatori
A 9.2. Monitorizarea inserției pe piața muncii a absolvenților

Obiectivul general al proiectului este facilitarea inserției pe piața muncii și dezvoltarea aptitudinilor de muncă a elevilor prin crearea unui parteneriat între unități de învățământ și mediul de afaceri.

Valoarea totală eligibilă nerambursabilă: 2.221.882,80 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 1.794.170,48 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 316.618,32 lei
Valoarea cofinanțării: 111.094,13 lei

Persoana de contact:
Sîngeorzan Violeta – manager proiect
Tel. 0770 315726
Email: stagii.practica@formprof.ro

sigle jos formprof

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*