La ”polul frigului” din România, în Toplița, led-urile vor lumina orașul din 2022

Comunicat de presă – ADR Centru Alba-Iulia

 

Înjumătățirea consumului de energie și reducerea cu 50% a gazelor cu efect de seră, se vor realiza în municipiul Toplița la finalizarea implementării proiectului de finanțare nerambursabilă Regio ce demarează în mai 2020. Contractul de finanțare nerambursabilă cu o valoare totală de 9,3 milioane lei, a fost semnat de către domnul Stelu Platon, Primarul municipiului Toplița și de către domnul Simion Crețu, directorul general al ADR Centru. Fondurile nerambursabile solicitate de către Primăria Toplița, sunt alocate din bugetul gestionat de ADR Centru la nivelul Regiunii Centru, pentru sprijinirea eficienței energetice și a utilizării energiei din surse regenerabile pentru infrastructurile publice, prevăzute în Programul Operațional Regional 2014-2020.

Detalii proiect:

Noul sistem de iluminat public din Toplița va fi modernizat pe o lungime de peste 48 km ce se întinde pe 53 de străzi din municipiu. Proiectul cu titlul ”Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Toplița, județul Harghita” are o valoare totală de 9.307.097,21 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate prin POR este de 8.013.772,98 lei, respectiv 2.017.313,55 euro. Fondurile solicitate provin din bugetul alocat Regiunii Centru prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Obiectivul 3.1 ce vizează sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public.

Acest proiect vine să completeze investițiile din fonduri europene derulate în Toplița în urmă cu doi-trei ani. Prin aceste proiecte am realizat modernizarea a 41 de străzi cu o lungime de peste 17km, am transformat o fostă centrală termică în centru social și am pus în funcțiune un sistem de supraveghere stradală, cu 60 de camere amplasate în 29 de locații. Valoarea totală a acestor proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional este de peste 63 milioane lei și scopul nostru a fost să creștem calitatea vieții celor 13.000 de persoane din municipiu. Pe lângă îmbunătățirea aerului și a sistemului de iluminat, prin acest proiect vom sprijini și deplasarea persoanelor ce au deficiențe de vedere sau dizabilități motorii, deoarece noul sistem va ilumina principalelor treceri de pietoni și prin sistemul bazat pe senzori de prezență se va comanda creșterea fluxului luminos al aparatelor de iluminat public” a declarat domnul Stelu Platon, primarul municipiului Toplița.

Cel târziu până în 31 iulie 2022 se va finaliza proiectul de modernizare a sistemului de iluminat public din localitate, prin care se urmărește scăderea consumului anual de energie primară prin iluminat public, de la 365 kwh/an la 197 kwh/an. Pentru scăderea acestui consum se va moderniza și extinde sistemul de iluminat public de la 46.221 ml la 48.651 ml, se vor instala pe 71 de stâlpi și un număr de 1.365 de corpuri de iluminat cu sisteme de telegestiune.

Este o cerință pentru municipiile cu un trafic auto intens și cu treceri de pietoni prin cartierele de locuințe, ca sistemul de iluminatul urban să fie corespunzător, adică de o intensitate bună care să asigure vizibilitatea conducătorilor auto, care să aplaneze diminuarea luminii, să reducă costurile ridicate de mentenanță și consumul mare de energie electrică, aspecte ce vor reduce numărul de accidente de circulație pe timpul nopții, garantând siguranța cetățenilor din Toplița. Prin implementarea acestui proiect, alături de celelalte proiecte realizate cu finanțare tot prin POR, administrația locală urmărește și atingerea țintelor Uniunii Europene, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% și de a crește cu 20% eficiența energetică. Și cum doar în Toplița putem vedea singura cascadă cu apă termală din România, a doua din Europa, nu ne-am simți în siguranță dacă am putea călători sau să ne plimbăm pe străzi mai bine iluminate? După cum se poate observa, atât pentru prezentul și viitorul municipiului, cât și pentru încurajarea activităților economice și exploatarea potențialului turistic, aceste fonduri vor reuși să susțină dezvoltarea municipiului pe termen lung”, a declarat Simion Crețu, Director general ADR Centru.

Detalii investiție:

Necesitatea de realizare a investiției decurge din faptul că sistemul actual este depășit moral și fizic. Costurile actuale de exploatare sunt foarte ridicate și înlocuirea în timp a rețelei le-ar crește și mai mult. Unul din motivele solicitării de finanțare pentru acest proiect a fost posibilitatea de a obține un consum redus de energie electrică prin înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie cu lămpi cu eficiență energetică ridicată, cu o durată de viață mai mare, fapt ce va duce la reducerea emisiilor de CO2. De asemenea, introducerea sistemului de telegestiune va contribui la controlul consumului de energie electrică, eliminând posibilitatea irosirii nechibzuite a acestei resurse, iar utilizarea panourilor fotovoltaice  va asigura utilizarea surselor regenerabile de energie în cadrul Municipiului. Pe lângă resursele naturale ce se vor economisi, în urma implementării proiectului se va obține și o economie considerabilă din punct de vedere financiar – cu un consum de electricitate mult mai mic.

Terenul pe care sunt amplasați stâlpii din sistemul de iluminat public este în proprietatea municipiului Toplița, situat în intravilanul acestuia. În urma investiției, 1.222 stâlpi vor rămâne în poziția în care sunt, înlocuindu-se doar aparatele de iluminat. Proiectul prevede crearea unui sistem nou, modern și uniform atât din perspectiva iluminatului, cât și din perspectiva rețelelor, care va reduce o parte din costurile cu energia și întreținerea sistemului, diminuarea pierderilor și a dezechilibrelor de rețea. Pentru centrul de telecomanda și control al sistemului se va amenaja un dispecerat în Corpul C1 al clădirii amplasate pe strada Sportivilor.

La finalizare proiectului vor fi eliminate zonele cu umbră și întuneric, se va controla de la distanță sistemul de iluminat public, dar și posibilitatea de a modifica orele de pornire, oprirea a aparatelor de iluminat; se vor recepționa în timp real datele privind defecțiunile în sistem, iar prin luminarea trecerilor de pietoni va crește confortul vizual pentru șoferi și siguranța cetățenilor.

Pe cele 53 de străzi prinse în acest proiect se va realiza o înlocuire a aparatelor existente, precum și o completare pe toți stâlpii neechipați în prezent. Pe strada Mesteacănului se va extinde/înlocui rețeaua existentă și se vor monta stâlpi noi care vor fi echipați cu aparate de iluminat cu tehnologie LED. Se vor executa următoarele lucrări necesare demontării și montării lor: deconectarea sistemului de iluminat; demontarea aparatelor de iluminat existente; demontarea brațelor și brățărilor existente; montarea de brațe și brățări noi; montarea de aparate de iluminat noi; realizarea conexiunilor, verificarea și punerea lor în funcțiune.

 

Detalii despre proiect pot fi consultate AICI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*