PRACTICA – UN PAS SPRE DEZVOLTARE, o scurtă sinteză a primului an de proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 
Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului  PRACTICA – UN PAS SPRE DEZVOLTARE”
Contract: POCU/90/6/19/109352

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

S.C. FORMPROF SERVICII S.R.L. – Solicitant, în parteneriat cu :  Partener 1 – S.C. Ioanida Turism S.R.L., în cadrul proiectului „PRACTICA – UN PAS SPRE DEZVOLTARE!” – ID 109352

VĂ ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ faptul că pe parcursul primului an de proiect, respectiv în perioada 18.07.2018 – 17.07.2019, a  fost organizat Târgul Întreprinderilor Simulate în incinta Universității „Dimitrie Cantemir”, având ca participanți studenți în anul II la Facultatea de Științe Economice, de la Universitatea „Dimitrie Cantemir” – Târgu-Mureș și studenți în anul II la Facultatea de Economie și Drept, de la Universitatea de Medicină Farmacie, Științe și Tehnologie – Târgu-Mureș.
La târg au participat următoarele întreprinderi simulate:
I.S. AMBALAJUL IDEAL S.R.L.
I.S. DOCTOR BRANULĂ S.R.L.
I.S. CHEF`S PASSION S.R.L.
Întreprinderile simulate, reprezintă o metoda inovativă și interactivă de predare-învățare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, care asigură condiții pentru probarea și aprofundarea practică a competențelor dobândite de studenți în pregătirea profesională.
Întreprinderea simulată, este o metodă didactică modernă, care are drept scop dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților, prin simularea proceselor dintr-o firma reală. Instruit într-un cadru atractiv, creativ și interactiv, studentul va participa voluntar și motivat la propria formare, dobândind competențe esențiale ce îi vor ușura inserția pe piața muncii și o trecere de la școală la viața activă.
Obiectivul general al proiectului este facilitarea inserției pe piața muncii și dezvoltarea aptitudinilor de muncă a studenților  prin crearea unui parteneriat între unitățile de învățământ și mediul de afaceri.

Valoarea totală eligibilă nerambursabilă: 2.221.882,80 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 1.794.170,48 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 316.618,32 lei
Valoarea cofinanțării: 111.094,13 lei

Persoana de contact:
Sîngeorzan Violeta – manager proiect
Tel. 0770 315726
Email: stagii.practica@formprof.ro

 

1 2sigle jos formprof

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*