PRACTICA – UN PAS SPRE DEZVOLTARE!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului  PRACTICA – UN PAS SPRE DEZVOLTARE”

Contract: POCU/90/6/19/109352

 

                                         COMUNICAT DE PRESA                 

 SC FORMPROF SERVICII SRL – Solicitant, în parteneriat cu :  Partener 1 – SC Ioanida Turism SRL, în cadrul proiectului „PRACTICA – UN PAS SPRE DEZVOLTARE!” – ID 109352

VĂ ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ faptul că pe parcursul primului an de proiect, respectiv în perioada 18.07.2018 – 17.07.2019, au  fost organizate 4 Târguri ale Firmelor de Exercițiu, firme înființate de către elevii din grupul țintă al proiectului, de la  Colegiul Economic „Transilvania”- Târgu Mureș și Liceul Tehnologic „Traian Vuia” – Târgu Mureș.

Târgurile s-au desfășurat, în incinta Colegiului Economic „Transilvania”, iar firmele participante la târg au fost: F.E. ECO TOUR S.R.L., F.E. SURVIVOR S.R.L.,  F.E. IA ART S.R.L., F.E. VITACTIV S.R.L., F.E. ORIGINAL MAKE-UP S.R.L, F.E. JELLY’S EXPLOSION S.R.L., F.E. AUTO SERVICE S.R.L. și F.E. HAIR DRESSER VUIA S.R.L.

Tematica târgurilor a cuprins:

  • CELE MAI BUNE MATERIALE PROMOȚIONALE”, cu următoarele firme de exercițiu: F.E. ECO TOUR S.R.L., F.E. SURVIVOR S.R.L., E. IA ART S.R.L., F.E. VITACTIV S.R.L., F.E. ORIGINAL MAKE-UP S.R.L, F.E. JELLY’S EXPLOSION S.R.L., F.E. AUTO SERVICE S.R.L. și F.E. HAIR DRESSER VUIA S.R.L.
  • „CEL MAI BUN CATALOG”, cu următoarele firme de exercițiu: F.E. ECO TOUR S.R.L., F.E. SURVIVOR S.R.L., E. IA ART S.R.L., F.E. VITACTIV S.R.L., F.E. ORIGINAL MAKE-UP S.R.L, F.E. JELLY’S EXPLOSION S.R.L., F.E. AUTO SERVICE S.R.L. și F.E. HAIR DRESSER VUIA S.R.L.
  • CEL MAI BUN PLAN DE AFACERI” cu următoarele firme de exercițiu: F.E. ECO TOUR S.R.L., F.E. SURVIVOR S.R.L.,  E. IA ART S.R.L., F.E. VITACTIV S.R.L., F.E. ORIGINAL MAKE-UP S.R.L, F.E. JELLY’S EXPLOSION S.R.L., F.E. AUTO SERVICE S.R.L. și F.E. HAIR DRESSER VUIA S.R.L.
  • CEL MAI BUN STAND”, cu următoarele firme de exercițiu: F.E. ECO TOUR S.R.L., F.E. SURVIVOR S.R.L., E. IA ART S.R.L., F.E. VITACTIV S.R.L., F.E. ORIGINAL MAKE-UP S.R.L, F.E. JELLY’S EXPLOSION S.R.L., F.E. AUTO SERVICE S.R.L. și F.E. HAIR DRESSER VUIA S.R.L.

Firmele de exercițiu reprezintă o metoda inovativă și interactivă de predare-învățare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, care asigură condiții pentru probarea și aprofundarea practică a competențelor dobândite de elevi în pregătirea profesională.

Firma de exercițiu este o metoda didactică modernă, care are drept scop dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor prin simularea proceselor dintr-o firma reală. Instruit într-un cadru atractiv, creativ și interactiv, elevul va participa voluntar și motivat la propria formare, dobândind competențe esențiale ce îi vor ușura inserția pe piața muncii și o trecere de la școală la viața activă.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea inserției pe piața muncii și dezvoltarea aptitudinilor de muncă a elevilor prin crearea unui parteneriat între unitățile de învățământ și mediul de afaceri.

Valoarea totală eligibilă nerambursabilă: 2.221.882,80 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 1.794.170,48 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 316.618,32 lei

Valoarea cofinanțării: 111.094,13 lei

 

Persoana de contact:

Sîngeorzan Violeta – manager proiect
Tel. 0770 315726

Email: stagii.practica@formprof.ro

 

sigle jos formprof

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*